Häirintäepäily Kansainvälisen kaupan keskuksessa ITC:ssä

Suomi suhtautuu erittäin vakavasti Kansainvälisen kaupan keskuksessa (International Trade Centre, ITC) ilmenneisiin häirintäepäilyihin.

Häirintäepäily kävi ilmi ITC:n työntekijöille joulukuussa 2022 tehdyssä kyselyssä. Kyselyn mukaan iso osa vastanneista oli kokenut tai todistanut erilaista epäasiallista käytöstä, mukaan lukien seksuaalista häirintää.

Suomi ja muut keskuksen tukijamaat ovat keskustelleet tapauksista ITC:n kanssa ja edellyttävät, että esiin nousseet epäilyt tutkitaan puolueettomasti ja että keskus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan turvallinen työympäristö sen henkilöstölle.

ITC kertoo ryhtyneensä selvittämään ja parantamaan tilannetta. ITC:ssä on esimerkiksi aloittanut ombudsman, joka tarjoaa mahdollisuuden luottamuksellisille keskusteluille ja voi käynnistää välitys- ja sovittelutoimintaa. Ombudsman raportoi suoraan YK:n päämajaan.

ITC on Maailman kauppajärjestö WTO:n ja YK:n yhteinen teknisen avun keskus, jonka tehtävänä on vahvistaa kehittyvien ja siirtymävaiheessa olevien maiden pk-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainvälisessä kaupassa.

Tukea erityisesti naisyrittäjyydelle

ITC on Suomen pitkäaikainen kumppani niin kutsutussa Aid for Trade -yhteistyössä, jolla pyritään kytkemään kehittyvien maiden yrityksiä maailmankauppaan. Suomi on tukenut keskuksen työtä erityisesti naisyrittäjyydessä. Viimeisin rahoituspaketti kaudelle 2021–2022 oli suuruudeltaan viisi miljoonaa euroa. Keskustelut Suomen vapaaehtoisrahoituksen jatkamisesta on häirintäepäilyjen vuoksi keskeytetty, eikä Suomi tällä hetkellä tue ITC:ta.

Vuosina 2019–2021 ITC auttoi kehittyvien maiden mikro- ja pk-yrityksiä luomaan ja säilyttämään yli 56 000 työpaikkaa. ITC arvioi, että vuonna 2019 sen saamalla rahoituksella kasvatettiin yritysten viennin ja investointien arvoa 11-kertaisesti.

Keskuksen strategia (2022–2025) korostaa naisten, nuorten ja heikommassa asemassa olevien osallistamista kauppaan, vastuullisia ja kestäviä arvoketjuja, vihreää kauppaa sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Lisäksi ITC panostaa alueellisen kaupan edistämiseen etenkin Afrikassa.