Haettavana valtionavustus kehitysmaaedustajien ihmisoikeuskoulutukseen osallistumisen tukemiseksi vuonna 2016

Haettavana valtionavustus kehitysmaaedustajien ihmisoikeuskoulutukseen osallistumisen tukemiseksi vuonna 2016

Ulkoasiainministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta kehitysmaaedustajien osallistumisen tukemiseksi vuonna 2016 toteutettavaan korkeatasoiseen kansainväliseen ihmisoikeuskoulutusohjelmaan.

Kansainvälisen ihmisoikeuskoulutusohjelman järjestämistä tukemalla halutaan myötävaikuttaa ihmisoikeuksien valvonnan ja toimeenpanon vahvistamiseen kehitys- ja siirtymätalouksien maissa. Koulutustoiminnan tulee tukea ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan toimeenpanoa ja edistää ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaan kirjattuja kärkihankkeita ja läpileikkaavia tavoitteita.

Haettavana olevalla valtionavustuksella on tarkoitus tukea kehitysmaasta kotoisin olevien, ensisijaisesti jatko-opiskelijatasoisten henkilöiden osallistumista Suomessa järjestettävään asiantuntijakoulutukseen. Koulutukseen voidaan yhdistää muutaman viikon tutkimustyöjakso, jonka valtionapua saava taho järjestää ja osoittaa koulutukseen saapuville.

Ilmoitettuun käyttötarkoitukseen on varattu korkeintaan 45 000 euroa. Koulutusohjelma tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana yhdessä tai useammassa jaksossa.

Valtionapua ihmisoikeuskoulutusohjelman järjestämiseen hakevan tahon tulee olla suomalainen yliopisto, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa opetusta. Yliopiston tulee olla yliopistolain (558/2009) mukainen julkisoikeudellinen yliopisto tai säätiöyliopisto.

Ulkoasiainministeriö painottaa avustusta myöntäessään erityisesti seuraavia seikkoja:

  • Työsuunnitelman laatu. Työsuunnitelmassa tulee määritellä miten koulutus järjestetään, miten tuettavien henkilöiden rekrytointi ja valinnat tehdään ja miten hankkeeseen liittyvät järjestelyt toteutetaan siten, että ulkoasiainministeriölle ei aiheudu muita kustannuksia tai velvoitteita tuettavien henkilöiden Suomessa oleskelun johdosta.
  • Kokemus tasokkaan ihmisoikeuskoulutuksen järjestämisestä sekä tuntemus Suomen ulko- ja ihmisoikeuspolitiikan sisällöstä, painopisteistä ja toimintatavoista.
  • Ihmisoikeuskoulutuksen merkitys ulkoasianhallinnon ihmisoikeusstrategian kärkihankkeiden ja läpileikkaavien tavoitteiden edistämisen kannalta

Valtionavustusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksen tulee sisältää työsuunnitelma, budjetti ja narratiivinen kuvaus, jossa selvitetään em. hakuehtojen täyttymistä.

Hakemus tulee osoittaa ulkoasiainministeriölle ja toimittaa viimeistään 13. toukokuuta 2016 klo 16.00 mennessä. Hakemukset lähetetään ulkoasiainministeriöön (Ulkoasiainministeriö/POL-40, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto). Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei käsitellä.

Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan muun muassa valtionavustuslakia (688/2001). Avustuksen myöntämistä koskeva päätös sisältää tarkemmat avustuksen maksamiseen, käyttöön ja käytön seurantaan sovellettavat ehdot.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Nina Nordström puh.0295 350104