Haemme kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoita Suomen edustustoihin

Ulkoministeriö hakee kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntijoita Suomen edustustoihin määräaikaisiin virkasuhteisiin 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden ajaksi.

Töihin kansainvälisen liiketoiminnan pariin? Hae asiantuntijaksi Suomen edustustoihin 28.12. mennessä!

Kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntijat keskittyvät kaupallistaloudellisiin kysymyksiin kohdemaissaan. Erityisasiantuntijoiden tehtävinä on kehittää kohdemaan Team Finland -palveluita, tukea suomalaisten yritysten vientiponnisteluita ja avustaa yrityksiä kohdemarkkinoilla, yhteistyössä Team Finland -verkoston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

Erityisasiantuntijat ovat kiinteä osa ulkoministeriön ja Business Finlandin yhteistoimintaa ja asemamaansa Team Finland -ulkomaantiimiä. Tehtäviin sisältyy yhteyksien luomista, markkinatiedon tuottamista, viestintää ja neuvontaa yrityksille.

Tehtävissään erityisasiantuntijat osallistuvat myös vierailuohjelmien sekä vientitapahtumien valmisteluun ja toteutukseen, hoitavat kaupallistaloudellisiin kysymyksiin liittyvää raportointia, viestintää ja tiedotusta, valmistelevat taustamateriaaleja sekä verkostoituvat keskeisten paikallisten ja suomalaisten liike-elämän toimijoiden kanssa.

Katso avoinna olevat tehtävät sekä tarkemmat tehtäväkohtaiset kuvaukset ja vaatimukset valtiolle.fi –palvelusta.

Hae 28.12.2020 klo 16:15 mennessä.

Tutustu haettaviin paikkoihin: