Globaliseringens värderingar behandlas på Helsinki Conference

Utrikesminister Erkki Tuomioja presenterade 20.11 evenemanget Helsinki Conference 2002, som samlar representanter för olika områden för att diskutera om globaliseringen. Utrikesminsiteriet arrangerar konferensen 2-4 december i huvudstaden. Avsikten är att befrämja öppnen dialogen om för- och nackdlear med globaliseringen.
"Globaliseringen delar åsikterna", motiverade Tuomioja behovet av diskussionen på utrikesministerns "kaffestund" i statsrådets festvåning. "Medborgarorgansiatioenrna har aktivt tagit ställning till globaliseringen och utvecklingsländerna är oroade för den". Tuomioja anser att man borde bemöta globaliseringens problem och risker tillsammans, ty oron för multilateralism berör oss alla.

Ca 100 personer har inbjudits till Helsingforskonferensen. De representerar både den offentliga och privata sektorn. Bland deltagarna finns ministrar, forskare samt representanter för medborgarorganisationer, företag och media. I konferensarrangemanget deltar medborgarorganisationen Crises Management Initiative, bättre känd under namnet "Ahtisaaris byrå", döpt efter sin grundare, president Martti Ahtisaari.

Organisationens verksamhetsledare, minister Jaakko Iloniemi förklarade att idén till evenemanget fick fart på FNs toppmöte för hållbar utveckling i Johannesburg. "I Johannesburg konstaterade man att det behövs en dialog om globaliseringens värderingar", sade Iloniemi. Enligt ministern är det centrala bemästrandet av globaliseringen, inte att förväxla med administreringen av globaliseringen. En annan stor fråga är vilken är regeringarnas, företagens och andra beslutsfattares ansvar för utvecklingen. Helsingforskonferensen målsättning är inte att skapa ett officiellt verksamhetsprogram utan att sätta sig in i parternas olika synsätt och utarbeta en rapport om de slutsatser som framkommer i diskussionerna.

Utrikesminister Tuomiojas "kaffestund" kan höras som RealAudio-sändning.


Helsinki Conference 2002(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tuomioja tal på det säkerhetspolitiska seminariet

YK