Globaliseringen, regeringens EU-linje och öppenheten teman vid utrikesminister Tuomiojas presskonferens


"Trots att det finns olika åsikter om de konkreta lösningarna, har det dock skett en viss grad av global tillnärmning mellan de olika aktörerna, såsom näringslivet, medborgarorganisationerna och regeringarna. Vi är bekymrade över samma saker. Därför är det viktigt att upprätthålla en dialog mellan dessa aktörer”, konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja vid sin presskonferens onsdagen den 14 januari i Helsingfors. Utrikesministern deltar den 16-18 januari i Världssocialforumet i Mumbai, Indien, som kommer att ha flera tusen deltagare.

I Mumbai redogör Tuomioja för den Helsingforsprocess som Finlands och Tanzanias regeringar startat tillsammans. Målet för denna process är att demokratisera de internationella förbindelserna genom att fördjupa och förnya dialogen mellan de olika aktörer, såsom regeringar och medborgarorganisationer, som deltar i förvaltningen av globaliseringen. Från Indien reser Tuomioja vidare till Kirgizistan, där han bland annat träffar president Askar Akajev. På dagordningen finns aktuella internationella frågor, situationen i Centralasien och förbindelserna mellan Finland och Kirgizistan. Kirgizistan är medlem i Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPC och ett av mottagarländerna för Finlands utvecklingssamarbete i Centralasien. Tuomioja återvänder till Finland den 19 januari.

I regeringens arbete ingår under den närmaste tiden tre redogörelser: redogörelserna om globaliseringen respektive mänskliga rättigheter samt en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. Vid presskonferensen förnekade Tuomioja att Finland skulle ha ändrat sin linje inom Europeiska unionen. ”Finland försöker naturligtvis främja sina egna intressen, men vill samtidigt att unionen skall fungera väl och lyckas med sina målsättningar. Vi motsätter oss fasta blockbildningar. De frågor som tas upp skapar emellertid nya samarbetsgrupperingar. Till exempel inom konventsarbetet betonade vi samarbetet mellan de små länderna. När regeringskonferensen behandlade utrikes- och säkerhetspolitiken hade vi ett nära samarbete med de alliansfria länderna. Det oaktat har vi goda relationer till unionens stora länder Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I ett utvidgat EU bör man se upp så att Europa inte delas upp i två grupper med olika integrationshastighet, varnade Tuomioja.

Tuomioja betonade att utrikesministeriet stöder en så stor offentlighet för handlingar som möjligt. Under de senaste åren har antalet dokument som sekretessbelagts minskat betydligt, berättade Tuomioja. På frågan om Finland behöver en så kallad sanningskommission, svarade han nekande: historieforskningen ger de bästa svaren. Utrikesministeriets uppgift är att hjälpa forskarna att finna dokumenten, konstaterade utrikesminister Tuomioja.


Utrikesminister Tuomioja till Indien och Kirgizistan

Helsingforsgruppen sammanträder (på finska och engelska)

RealVideo-inspelning av utrikesminister Tuomiojas presskonferens

ulko- ja turvallisuuspolitiikka