Hannu Kyröläinen direktör för utrikesministeriets nya globala linje

Utrikesministeriets nya linje för globala ärenden inleder sitt arbete från början av år 2003, och Hannu Kyröläinen har av statsrådet utnämnts till dess linjedirektör. Han har hittills tjänstgjort som direktör för linjen för multilaterala ärenden på ministeriets politiska avdelning och före det som chef för enheten för väst och EU-ärenden. Kyrölainen har tidigare varit utrikesministerns tjänstemannasekreterare, biträdande generalsekreterare för KSSE-uppföljningskonferens i Helsingfors 1992 samt som diplomat vid Finlands ständiga representationer i New York (FN) och Geneve. Innan han anställdes av utrikesministeriet arbetade han som forskare vid Tammerfors universitet och Tammerfors Fredsforskningsinstitut.

Globala linjens uppgifter består av sådana ärenden som tidigare skötts av de multilaterala linjerna på politiska och biståndsavdelningarna med FN-organisationen och globala teman samt på handelspolitiska avdelningen UNCTAD- och ECE-frågorna som gemensamma nämnare. Den nya linjen består av enheten för allmänna globala frågor, enheten för ekonomisk och social utveckling, enheten fär utvecklingsfinansiering, enheten för internationell miljöpolitik, enheten för människorättspolitik och enheten för humanitärt bistånd.

Efter grundandet av linjen för globala ärenden är utrikesministeriets politiska avdelning inte längre uppdelad i linjer utan dess enheter verkar direkt under avdelningschefen. Politiska avdelningen får en ny enhet för ärenden rörande OSSE, europarådet och civilkrishantering. Från 1.1.2002 består politiska avdelningen av enheten för Europa-korrespondens, enheten för säkerhetspolitik, enheten för vapenkontroll samt enheten för OSSE, ER och civilkrishantering.

Linjerna försvinner även ur den handelspolitiska avdelningens organisation. Den indelas från böejan av år 2003 i enheten för gemensam handelspolitik i EU, enheten för särskilda ekonomiska relationer och enheten för allmänna handelsförbindelser och OECD-frågor.
Vid juridiska avdelningen bildas en ny enhet för allmänna EU-ärenden.


C.V. Hannu Kyröläinen