Europainformationen publicerade bok om de nya EU-ländernas historia

Europainformationen och Helsingfors universitets institution för samhällshistoria (politisk historia) offentliggjorde sin gemensamma bok ”10 nykomlingar, Europeiska unionen – olika tillsammans” den 23 april i Helsingfors.

"För ett år sedan uppstod idén vid institutionen om att anordna en föreläsningsserie om EU:s utvidgning. Jag ville utreda om det i de kommande medlemsländerna fanns ett abstrakt Europabegrepp och hur dessa länder upplever historien”, berättade bokens redaktör Pilvi Torsti. Avsikten var att man för föreläsningsserien skulle finna personer som hade personliga erfarenheter av de nya medlemsstaterna. På hösten uppstod idén om en bok tillsammans med Europainformationen. Föreläsningsserien anordnades i våras och var överraskande populär. ”98 studerande lämnade in den studiedagbok som anslöt sig till föreläsningsserien”, berättade Torsti. Överraskande var enligt Torsti även hur svårt det var att finna experter. ”Jag hoppas att EU:s utvidgning kommer att leda till ökad forskning och sakkunskap på området”, konstaterade Torsti.

Chefen för utrikesministeriets Europaavdelning Jan Store ansåg att boken och föreläsningsserien var en mycket bra och aktuell idé. Vid releasen redogjorde Store framför allt för unionens utvidgning. Store konstaterade att han ”varit gift med” förhandlingarna om EU:s utvidgning under de senaste fyra åren. ”Processen har varit en stor utmaning och mycket intressant, och jag ångrar inte en minut av den tid jag använt för projektet”, betonade Store, De nya medlemsstaterna har gjort ett enormt arbete för att genomföra reformer, berättade Store. Enligt honom uppskattar man i Finland inte de nya medlemsstaternas ansträngningar tillräckligt mycket, utan underskattar dem snarare. Möjligheten till ett EU-medlemskap har dock fungerat som en katalysator för reformerna. Det har krävt en hård politisk ledarförmåga i dessa länder. Det har varit svårt och man har inte kunnat garantera resultaten.

Vid de folkomröstningar som arrangerats i dessa länder har medborgarna visat beslutsamhet och tydligt och klart röstat för en anslutning, sade Store. Man måste dock även i framtiden se till att denna fullmakt bibehålls. Detta innebär en utmaning inte bara för de nya medlemmarna, utan även för Finland och de allra äldsta medlemmarna. Store ansåg att Finlands system var mycket effektivt i fråga om Europaärenden och hänvisade härvid framför allt till Europainformationens arbete. ”Efter tio års medlemskap finns inget större EU-motstånd i Finland”, sade han.

”EU utvidgas faktiskt den första maj”, konstaterade Store och preciserade att detta inte varit någon självklarhet, den sista av de gamla medlemsstaterna hade ratificerat utvidgningshandlingarna bara ett par dagar innan. Store sade att Cypern kommer att ansluta sig oberoende av resultatet från folkomröstningen på lördag. De nya medlemsstaterna har kontrollerats under hela utvidgningsprocessen och detta skede har nu avslutats. Enligt den kommissionsledamot som ansvarat för detta är alla tio kandidatländer redo att ansluta sig till EU. Store konstaterade att man under förhandlingarna även beslutade om skyddsåtgärder, eftersom de nya länderna var så många. Enligt kommissionen behöver man som det nu ser ut dock inte använda sig av dessa skyddsåtgärder. Store betonade emellertid att åtgärderna kan tas i bruk även efter utvidgningen.

”Vi måste anpassa oss till en ständig förändring”, konstaterade å sin sida redaktör Erkki Toivanen, som har skrivit bokens inledningsanförande. Efter den första maj är Europa inte längre vad det varit”, sade Toivanen. Enligt honom existerar inte ett enhetligt Europa. Därför använder han begreppet Egentliga Europa för de folk som har haft en möjlighet att växa tillsammans och som tillsammans har upplevt historiens olika skeden.

Toivanen betonade att de länder som nu ansluter sig till EU har upplevt historiens dramatiska skeden mycket mera påtagligt än många av de nuvarande medlemmarna. Toivanen ansåg att många medborgare i dessa länder har uppfattat de europeiska värderingarna mycket mera djupgående än de övriga européerna. Enligt Toivanen bör Europa ständigt förändras: ”vi behöver rörelse, nya idéer och en återgång till de europeiska värderingarna”, sade Toivanen. Toivanen hoppas att boken kommer att uppmuntra finländarna att se över sina gränser till söder: ”Egentligen borde vi nu börja forska i Ukraina, så att vi är experter då EU nästa gång utvidgas.” 10 nykomlingar, Europeiska unionen – olika tillsammans (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.)EU