Euroopan neuvostossa juhlistettiin ihmisoikeusvaltuutetun tehtävän 20 vuotta

Euroopan neuvostossa juhlistettiin ihmisoikeusvaltuutetun tehtävän 20 vuotta

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimisto järjestivät seminaarin ihmisoikeusvaltuutetun 20-vuotisen taipaleen juhlistamiseksi tiistaina 22.1.2019. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimi perustettiin aikoinaan Suomen aloitteesta.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri sekä asenteet ihmisoikeuksia kohtaan ovat tiukentuneet vuosien saatossa, todettiin seminaarin vilkkaassa paneelikeskustelussa. Kuva: Sebastian Pohja.

Tilaisuuden avauksessa puhuivat ulkoministeri Timo Soini, Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland sekä yleiskokouksen puhemies Liliane Maury Pasquier

Ulkoministeri Soini kiitti puheessaan ihmisoikeusvaltuutettua erinomaisesta työstä ja totesi, että ihmisoikeusvaltuutettu tulee olemaan tärkeä osa Euroopan neuvostoa myös tulevaisuudessa. Ministeri totesi, että ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen valitettavan yleisiä jäsenmaissa ja huomautti, että digitalisaatio, tekoäly sekä ilmastonmuutos luovat uusia haasteita ihmisoikeuksien suojelemiselle. Soini nosti myös esille järjestön kohtaamat poliittiset ja taloudelliset haasteet ja toivoi, että järjestön toimielimet löytävät yhteistyössä ratkaisun, jonka avulla pystytään turvaamaan ihmisoikeuksien suojeleminen myös tulevaisuudessa.

Seminaarissa käytiin lisäksi vilkas paneelikeskustelu, johon osallistuivat nykyinen ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatović, sekä kaikki kolme häntä edeltänyttä ihmisoikeusvaltuutettua: latvialainen Nils Muižnieks, ruotsalainen Thomas Hammarberg sekä espanjalainen Álvaro Gil-Robles.

Ihmisoikeusvaltuutetut totesivat, että yhteiskunnallinen ilmapiiri sekä asenteet ihmisoikeuksia kohtaan ovat tiukentuneet vuosien saatossa. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti naisten ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, nuorten osallistaminen sekä digitalisaation ja tekoälyn tuomat haasteet. Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun myös sosiaalisen median kautta.