Euroopan komission rakenneuudistusten tukiohjelman hakukierros avattu

Euroopan komission rakenneuudistusten tukiohjelman (SRSP) vuoden 2020 hakukierros on avattu. Kansallinen määräaika hakemusten jättämiselle on 25.10.2019.

Rakenneuudistusten tukiohjelma tarjoaa asiantuntemusta ja teknistä tukea kaikille EU:n jäsenmaille. Ohjelman tavoitteena on tukea jäsenmaiden rakenteellisia uudistuksia sekä edistää kasvua ja kilpailukykyä. Tähän mennessä ohjelman puitteissa on toteutettu noin 550 hanketta 26 jäsenmaassa.

Vuoden 2020 kierroksella hanketoimintaan on käytettävissä kaikkiaan 84,7 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään SRSP-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella. Näitä ovat mm. uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa.

Tukea voidaan suunnata kaikille hallinnonaloille. Painopisteinä ovat verotus ja julkinen varainhoito, julkishallinto, liiketoimintaympäristön kehittäminen, kilpailukyky, innovaatiot, työllisyys, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä talous. Hakemuksen perusteella ohjelmasta myönnettävä rahoitus osoitetaan asiantuntemusta tuottavalle taholle. Asiantuntemusta voi saada esimerkiksi toiselta jäsenvaltiolta, komissiolta tai kansainväliseltä organisaatiolta. Ohjelma ei vaadi omarahoitusta.

Ohjelmaa koordinoi komission rakenneuudistusten tukipalvelu (Structural Reform Support Service SRSS). Kansallisena koordinaatiotahona toimii ulkoministeriön Twinning-tiimi, joka antaa myös lisätietoja hakuprosessista.

Hakemukset tulee kirjata SRSS:n ylläpitämään internet-portaaliin viimeistään perjantaina 25.10. Portaaliin kirjautumista varten virastolle tulee luoda ECAS-tunnus, joka ilmoitetaan osoitteeseen twinning@formin.fi viimeistään 18.10. Toimitamme tämän jälkeen tunnukset portaaliin.

Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet voivat alkaa keväällä 2020. Jotta hakuprosessi olisi mahdollisimman onnistunut, rakenneuudistusten tukipalvelu SRSS neuvottelee mielellään hakemuksista jo ennen hakemusten jättämistä. 

 

 

 

Lisätiedot: Tiina Järvelä, p. 0295 351 555, sp. tiina.jarvela@formin.fi tai twinning@formin.fi.