Situationen för mänskliga rättigheter sämre i Europa

Situationen för mänskliga rättigheter i Europa har försämrats under de två senaste åren. "Vi har tagit många steg tillbaka", bedömde Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Álvaro Gil-Robles under en presskonferens måndagen de 27 oktober vid utrikesministeriet.

Terrorattacken den 11 september har lämnat djupa spår även i Europa. "Efter attacken har man kunnat skönja en allmän säkerhetspanik. I många länder har man gjort intrång i människornas grundläggande rättigheter, såsom skyddet av uppgifter. Det är viktigt att terrorismen bekämpas på ett effektivt sätt, men man kan t.ex. inte utvisa personer som potentiella terrorister", sade Gil-Robles.

Under sitt besök i Finland träffade Gil-Robles bland annat president Tarja Halonen. Mötet med presidenten var särskilt angenämt, eftersom det var på initiativ av Halonen, som vid denna tidpunkt var Finlands utrikesminister, som en kommissarie för mänskliga rättigheter år 2000 inrättades vid Europarådet.

Kommissarien diskuterade även med immigrationsmyndigheterna. Den förteckning över trygga länder som används vid Finlands asylbeslut fick inte kommissariens oförbehållsamma godkännande. "Varje ansökan måste behandlas som ett enskilt fall. Man kan inte vidta åtgärder enbart med utgångspunkt i listor, de är endast riktgivande."

I Finland har nyligen uppdagats en utvisning där en familj som sökt asyl drogades när utvisningen verkställdes. Gil-Robles kommer ihåg andra liknande fall, även från sitt hemland Spanien. Han fördömer förfarandet kategoriskt, eftersom det inkräktar på de mänskliga rättigheterna för den som skall utvisas.

Enligt Gil-Robles bör man för att undvika liknande fall utveckla polisens verksamhet så att den blir mera professionell och öka insynen i utvisningsbeslut. En möjlighet är att en företrädare för någon oberoende medborgarorganisation, som t.ex. Röda korset, kallas till utvisningssituationen för att intyga att allt sker enligt reglerna. Den utvisade måste alltid få veta varför ansökan har avslagits. Endast då finns en möjlighet att överklaga beslutet.

Gil-Robles besökte Finland för andra gången. Enligt honom var besöket ett normalt besök i ett av Europarådets medlemsländer.ihmisoikeudet