EU:n uusi pakotejärjestelmä edistää ihmisoikeuksia osana EU:n ulkopolitiikkaa

EU:n ulkoministerit ovat hyväksyneet 10.12. vietettävän kansainvälisen ihmisoikeuspäivän alla uuden pakotejärjestelmän, joka mahdollistaa pakotteiden asettamisen henkilöille ja tahoille, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista. Uusi järjestelmä on maailmanlaajuinen ja täydentää olemassa olevia pakoteregiimejä, jotka usein liittyvät yksittäisiin maihin. Pakotejärjestelmällä vahvistetaan EU:n ulkopolitiikan vaikuttavuutta. Suomi on alusta asti tukenut EU:n aloitetta.

Pakotteita voidaan uuden järjestelmän pohjalta asettaa henkilöille ja tahoille, jotka ovat vastuussa muun muassa kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan, kidutuksesta tai laittomista teloituksista. Viranomaistahojen lisäksi myös ei-valtiolliset toimijat kuuluvat järjestelmän piiriin.

”Pidän uuden järjestelmän hyväksymistä myönteisenä kehityksenä ja tervetulleena lisänä EU:n ihmisoikeustyöhön. Vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet tulisi aina ensisijaisesti saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Pakotteet voivat kuitenkin toimia tilanteessa, jossa kyseinen maa on syystä tai toisesta haluton toimimaan", ulkoministeri Pekka Haavisto totesi ministerikokouksen jälkeen.

Ihmisoikeuspakotejärjestelmä tuli voimaan 8. joulukuuta.