EU varnar: Sista chansen för Irak

Bryssel, 27.1.(FNB)

EU varnade på måndagen Iraks regering för att landet har en sista möjlighet att lösa krisen kring massförstörelsevapnen med fredliga medel. I ett gemensamt uttalande av EU:s utrikesministrar heter det att Irak omedelbart måste ge FN:s vapeninspektörer den information de vill ha.
Utrikesministrarna sade sig vara ytterligt oroade över situationen i Irak. EU vädjar till landets myndigheter om att dessa villkorslöst samarbetar med vapeninspektörerna.
EU uttryckte likaså sitt stöd för att vapeninspektionerna skall fortsätta. Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja motsatte sig ingen en förlängning av inspektionerna. Några krigshandlingar mot Irak eller radikala beslut är inte att vänta.
"Det råder enighet om att det inte ännu händer något den här veckan. Man kan inte ännu dra några slutsatser på basis av FN-inspektörernas rapport, eftersom inspektionerna fortsätter", sade utrikesministern.
Samtidigt stödde EU vapeninspektörernas ledare Hans Blix och atomenergiorganet IAEA:s chef Mohamed El Baradeis strävanden då arbetet fortsätter och intensifieras.
Däremot tog EU inte ställning till hur länge vapeninspektionerna borde fortsätta. Man antyder inte heller hur EU kommer att reagera om Irak konstateras ha brutit mot FN:s resolution.
Tuomioja trodde att man kommer att granska läget på nytt med några veckors intervall, utgående från inspektörernas rapport.
"På det sättet upprätthålls påtryckningarna ständigt på Irak", påpekade han.
EU betonar FN:s säkerhetsråds roll som garant för internationell fred och säkerhet. Irak måste enligt EU respektera alla säkerhetsrådets beslut, och framförallt resolution 1441 som antogs i november i fjol.EU