Nytt förslag om EU:s säkerhetsgarantier på kommande


Bryssel, 8.12. (FNB)

Det finländska förslaget om säkerhetsgarantier inom EU fick stöd av en del EU-länder vid ett utrikesministermöte i Bryssel på måndagen. EU:s ordförandeland Italien väntas utifrån debatten vid mötet utarbeta ett nytt förslag om hur avsnittet om säkerhetsgarantier skall formuleras i EU:s blivande konstitutionella fördrag. Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) antar att den nya formuleringen presenteras på tisdag.

- Ordförandens förslag avgör inte nödvändigtvis frågan. Det förs säkert debatt om saken även i helgen, sade Tuomioja i Bryssel.

Han berättade att de fyra alliansfria ländernas synpunkter fick ett brett stöd vid mötet där både de femton nuvarande medlemsländerna och det blivande EU-länderna var representerade.

- En majoritet av de som höll anföranden visade förståelse och var beredda att acceptera den formulering som de fyra länderna föreslagit. Men det fanns också sådana som inte ansåg formuleringen möjlig.

Enligt möteskällor stötte förslaget på motstånd från Belgien, Spanien, Grekland, Luxemburg, Rumänien, Portugal, EU-kommissionären Michel Barnier och företrädaren för EU-parlamentet. De stora medlemsländerna höll inga anföranden på måndagen.

- De tre stora länderna - Storbritannien, Frankrike och Tyskland - har beslutat att de inte längre bryr sig om att delta i debatten tillsammans med allmogen, sade Tuomioja och ansåg det sannolikt att de är av samma mening. Så sent som i helgen stödde brittiske utrikesministern Jack Straw det finländska förslaget.

Avgörande väntas i helgen

Finland, Irland, Österrike och Sverige lade förra veckan fram ett gemensamt förslag om formuleringen beträffande säkerhetsgarantierna. De här alliansfria länderna ansåg att EU-länderna inte automatiskt borde bli skyldiga att ställa upp med militärt bistånd om ett medlemsland blir angripet.

De stora medlemsländerna har tidigare föreslagit att det militära biståndet blir obligatoriskt. Frågan ansluter sig till det europeiska försvarssamarbetet som det är meningen att EU-länderna skall komma överens om på toppmötet i Bryssel i slutet av denna vecka.

- Ordföranden lovade i vilket fall som helst komma med ett nytt förslag. Det framgick dock inte hurudant förslaget blir, sade Tuomioja.

Enligt honom kommer en "opt-outlösning" inte i fråga. Med det menas att en liten del av länderna kunde lösgöra sig från klausulen om säkerhetsgarantierna.

Tuomioja sade att en majoritet accepterar det strukturella försvarssamarbetet i huvuddrag. Man är dock oense om många detaljer. Enligt honom skall det krävas att EU-insatser alltid godkänns av 25 medlemsländer. Dessutom skall det krävas medverkan av ett minimiantal medlemsländer, till exempel en tredjedel av medlemsländerna, för att det strukturella samarbetet skall inledas.

- Ordföranden (Italien) beaktar sannolikt ingendera anmärkningen. Vi kommer alltså att återkomma till dem.


De alliansfria EU-länderna föreslår rätt att begära bistånd

EU