EU:n ja Yhdysvaltojen välisten TTIP-neuvottelujen tilannekatsaus Yhdysvaltojen hallinnon vaihtuessa

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten TTIP-neuvottelujen tilannekatsaus Yhdysvaltojen hallinnon vaihtuessa

Komissaari Cecilia Malmström ja Yhdysvaltojen väistyvä kauppaedustaja Michael Froman julkistivat 17. tammikuuta yhteisen arvionsa TTIP-neuvottelujen edistymisestä.

Kuva: Sam valadi, Flickr.com, cc licenses-by-nc-2.0
Kuva: Sam valadi, Flickr.com, cc licenses-by-nc-2.0

Neuvotteluja transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta on tähän mennessä käyty hieman yli kolmen vuoden ajan, yhteensä 15 neuvottelukierrosta.

Keskustelut ovat edistyneet eri alueilla eri tahtiin. Niin sanottuja konsolidoituja eli yhteisiä tekstejä on koossa 15. Kaikkiaan TTIP-neuvotteluaiheita on tuplamäärä. EU on antanut lähes kaikista aiheista tekstiehdotuksensa, jotka ovat julkisia asiakirjoja ja saatavana komission verkkosivulla. Ehdotuksiin on liitetty myös selittävä tekstiosuus.

Tähän mennessä tullitarjoukset kattavat 97 prosenttia tullinimikkeistä. Herkimmistä tuotteista, joihin kuuluu esimerkiksi maataloustuotteita, ei ole vielä neuvoteltu. Keskusteluja tulee jatkaa myös yritysten pääsystä osapuolten julkisten hankintojen piiriin.

Markkinoillepääsyn osalta myös palvelukauppa on merkittävä kysymys, jonka suhteen osapuolilla on yhä varsin erilaisia näkemyksiä.

Suomi toivoo neuvottelujen jatkuvan

Jatkoneuvotteluja edellytetään lisäksi muun muassa seuraavissa aiheissa näkemyserojen kaventamiseksi: terveys- ja kasvinsuojelutoimet, avoimuus standardisointimenettelyissä, tarpeettomien testausmenettelyjen vähentäminen, julkisuudessa paljon esillä ollut investointisuoja ja riitojenratkaisumekanismi sekä vahvat velvoitteet ympäristönsuojelun ja työelämän oikeuksien osalta.

Pisimmälle neuvotteluissa on päästy pk-yrityksiä koskevan luvun, tullaus- ja kauppamenettelyjen sekä kilpailupolitiikan osalta. Sääntelykysymyksissä on edetty teknisellä tasolla syksyn 2016 aikana. Lisäksi EU ja Yhdysvallat ovat edistyneet merkittävästi erillisen lääkesektorin sopimuksen osalta.

Suomen kanta TTIP-neuvotteluihin on ennallaan: tavoittelemme edelleen kunnianhimoista ja tasapainoista sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvallat on Suomen tärkein vientimaa EU:n ulkopuolella. Suomen etujen mukaista on, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä kauppasuhteita kehitetään edelleen ja että TTIP-neuvottelut jatkuvat uuden hallinnon kanssa.

Eurobarometrin (marraskuu 2016) mukaan 66 prosenttia suomalaisista kannattaa TTIP-sopimusta. Kannatus on kasvanut 14 prosenttia keväästä 2016 samalla kun sopimuksen vastustus (24 prosenttia) on vähentynyt.


Lisätietoja:
Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, p. 0295 351 494 ja lääkesektorin sopimuksen osalta kaupallinen neuvos Heli Siikaluoma, p. 0295 351 133. Sähköpostiosoitteet ovat  muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.