Ambassadörer från EU-länder bekantade sig med vetenskapsparken i Vik

De i Helsingfors stationerade ambassadörerna och chefen för Europeiska unionens komissions representation bekantade sig fredagen 12.1. med vetenskapsparken i Vik som kandiderar för att bli plats EU:s livsmedelsmyndighet. Värdar var utrikeshandelsminister Kimmo Sasi och kanslern vid Helsingfors Universitet Risto Ihamuotila. Minister Sasi sade sig ha fullt förtroende för att byrån i Helsingfors effektivt kan utföra sina uppgifter och svara på alla högtuppskruvade förväntningar. En neutral arbetsomgivning är till gagn för myndigheten som måste ta i tu med politiskt laddade frågor. Livsmedelssäkerheten har enligt traditionen hög prioritet i Finland och landet har inte heller varit skådeplats för matskandaler. I Finland är branschens industri inte heller en betydande politisk påtryckningsgrupp. Sasi poängterade också att medlemsländerna skall behandlas jämlikt vid utlokalisering av EU:s ämbetsverk och institutioner.

Från vänster ambassadsekreterare Magdalini Nicolaou, Grekland, Belgiens ambassadör Louis Moureaux, minister Sasi, chefen för EU-kommisionens representation Timo Mäkelä och Frankrikes ambassadör Gilles d’Humières.

EU