EU:lle uusi toimintaohjelma ihmisoikeuksista ja demokratiasta

EU:lle uusi toimintaohjelma ihmisoikeuksista ja demokratiasta

EU:n uusi toimintaohjelma ihmisoikeuksista ja demokratiasta vuosille 2020-2024 julkistettiin viime viikolla. Suomi osallistui neuvotteluihin aktiivisesti ja pitää toimintaohjelmaa merkittävänä, EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ohjaavana asiakirjana.

Kuvassa piikkilankaa ja teksti

Toimintaohjelma vahvistaa EU:n tavoitteen globaalista ihmisoikeusjohtajuudesta. Sen perustana on sitoutuminen kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään, yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon ja demokratiaan.  Vahva tuki jatkuu ihmisoikeuspuolustajille, joiden toimintatila on monessa maassa yhä kapeampi.

Työ yhdenvertaisuuden puolesta jatkuu

Euroopan unioni jatkaa työtä sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaan ja oikeuksiin kiinnitetään erityistä huomioita. Tämä on erityisen tarpeellista koronatilanteen vuoksi, mikä on lukuisten selvitysten mukaan lisännyt eriarvoistumista ja johtanut ihmisoikeusloukkauksiin jo ennestään heikossa asemassa olevia kohtaan (esim. vammaiset henkilöt, alkuperäiskansat ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt).

Toimintaohjelma sisältää laajan kirjon toimia, joihin EU ja jäsenmaat sitoutuvat kahden- ja monenvälisessä toiminnassaan. Unioni jatkaa pitkäjänteistä työtä muun muassa kuolemanrangaistuksen ja kidutuksen poistamiseksi. Perusoikeudet ja -vapaudet säilyvät tärkeänä painopisteenä. Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin kiinnitetään kasvavaa huomiota. Ihmisoikeuksien edistäminen säilyy keskeisenä osana myös unionin kauppa- ja kehityspolitiikkaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vakavat ihmisoikeusongelmat katetaan toimintaohjelmassa laajasti. Myös teknologian ja digitaalisaation ihmisoikeusnäkökulmat huomioidaan, samoin yksityisen sektorin rooli ihmisoikeuksien edistämisessä.

Toimintaohjelman toimeenpano käynnistyy heti, ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti neuvoston eri kokoonpanoissa.

 

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson, ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.