EU-ambassadör Carlo Trojan om förhandlingsrundan i Doha: Det finns en vilja att återinleda handelsförhandlingarna

"Stämningen nu är bättre än innan Cancún. Det finns en tydlig vilja av att återinleda förhandlingarna”, sade Carlo Trojan, Europeiska kommissionens ständige observatör vid FN och övriga internationella organisationer i Genève vid en presskonferens i Helsingfors torsdagen den 22 april. Carlo Trojan följer Rysslands och WTO:s medlemskapsförhandlingar på nära håll och känner även väl till de aktuella handelsfrågorna inom WTO:s Doharunda.

Då Doharundans förhandlingar strandade i Cancún var detta föremål för stort intresse från journalisternas sida. ”Misslyckandet i Cancún var naturligtvis en stor besvikelse för oss alla”, medgav Trojan. ”Det följdes av en slags självrannsakan, såväl inom FN som på annat håll, och avbrottet har varit till nytta.” Trojan trodde att det nu finns en genuin vilja att återinleda förhandlingarna. ”Det finns en slags ’back to business’-känsla i luften, stämningen är mycket mera positiv nu än före Cancún.”

Enligt Trojan hade vissa delegationer förberett sig dåligt inför Cancún. ”U-länderna blev – med rätta – mera bestämda”, summerade Trojan. "Multilaterala förhandlingar mellan så många länder med så vitt skilda intressen är per definition mycket svårare än t.ex. inom EU”, förklarade Trojan. Han efterlyste större förståelse för u-länderna. ”U-länderna var i en sämre ställning under förhandlingarna, eftersom de nödvändigtvis inte besitter alla nödvändiga medel och mänskliga resurser. Vi vill inte agera som deras förmyndare. Men det är klart att multilaterala förhandlingar är tidskrävande”, påpekade Trojan.

Trojan sade sig lita på att Ryssland blir medlem i WTO då de bilaterala förhandlingarna nu går in i sitt slutskede; Ryssland måste dock ännu föra de multilaterala förhandlingarna och ett WTO-medlemskap blir därför enligt Trojan inte aktuellt ännu i år. Även frågorna i anslutning till Rysslands partnerskaps- och samarbetsavtal med EU ser ut att få en lösning inom kort

EU-ambassadör Trojan sade sig även vara mycket nöjd med den förestående utvidgningen, Trojan betonade att östutvidgningen är den största historiska händelsen sedan Berlinmurens fall. ”Det är synd att medborgarna i många länder inte ser saken på detta sätt”, beklagade Trojan. ”Människorna är lite rädda och ser inte utvidgningen som den möjlighet den är.” Enligt ambassadör Trojan är de nya medlemsstaterna nya, dynamiska demokratier som ger EU ett mervärde. ”Det finns även ekonomiska möjligheter – i många av de nya EU-länderna är den ekonomiska tillväxten mycket snabbare än i de gamla länderna.” Trojan hade även ett tydligt budskap. ”Frågor som till exempel den billiga arbetskraften är på ytan även i mitt hemland Nederländerna. Jag tycker det är synd. Jag anser att regeringarna borde göra mer för att berätta för sina medborgare vad man har uppnått med utvidgningen!”WTO