EU johtaa taistelua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

EU:n rahoittama, mittava Spotlight-aloite kertoo tuloksistaan meneillään olevalla YK:n korkean tason viikolla. Tasa-arvo painottuu myös uuden kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin työssä.

”Juuri nyt päättäväisemmin kuin koskaan, maailman kohdatessa lukemattomia haasteita, EU ja YK lujittavat globaalia kumppanuuttaan – ja sitoumuksensa siihen, ettei yhtäkään naista ja tyttöä jätetä jälkeen”, linjaa kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden komissaari Neven Mimica, joka toimii EU:n äänenä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvan Spotlight-aloitteen vuosiraportissa 2018.

Tasa-arvon edistäminen on yksi EU:n ulkosuhteiden painopisteistä, ja Spotlight maailman suurin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa torjuva ohjelma. EU ohjasi vuonna 2017 käynnistettyyn aloitteeseen 500 miljoonaa euroa alkurahoitusta ohjattavaksi Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, Aasiaan ja Väli-Amerikkaan.

Aloitetta toimeenpanevat YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja väestörahasto UNFPA. Toimet pureutuvat muun muassa naisiin kohdistuvaan perheväkivaltaan, henkirikoksiin, seksuaaliseen väkivaltaan, ihmiskauppaan ja seksuaaliseen ja taloudelliseen hyväksikäyttöön.

Vuosiraportin mukaan yli kolmannes maailman naisista on kokenut väkivaltaa. Sukuelinten silpomisen on kokenut 200 miljoonaa naista ja 700 miljoonaa on avioitunut ennen 18 ikävuottaan, kolmannes heistä alle 15-vuotiaina. Useampi nainen kuolee perheväkivallan kuin maiden sisäisten konfliktien seurauksena.

Suomi tukena EU-rahoituksen kautta

EU:n kehitysohjelmissa on mukana myös Suomen rahoitusta: esimerkiksi vuonna 2018 Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista 18 prosenttia kanavoitiin EU:n kautta. Lisäksi Suomi on ollut YK-järjestöjen UN Womenin ja UNFPA:n vahva yleisrahoittaja.

Naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet ovat painottuneet vahvasti myös Suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä. Esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita käytti vuosina 2015–2017 Suomen tuella yhteensä 1,5 miljoonaa naista ja tyttöä.

EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman suurin avunantaja. YK-kokouksen Spotlight-sivutapahtumassa puhuva Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari kiittääkin yhteisen aloitteen painoarvoa.

”Spotlight on ollut merkittävä askel rahoituksen lisäämiseksi tasa-arvon ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumiseen”, toteaa ministeri Skinnari.

Hän on myös tyytyväinen, että tasa-arvo tulee jatkossakin painottumaan uuden kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen salkussa. Yhteinen aloite vahvistaa osaltaan myös EU:n kumppanuutta Afrikan kanssa, jonne on suunnitteilla mittava alueellinen Spotlight-ohjelma.

 

Lisätietoa: Spotlight-aloitteen verkkosivut(Linkki toiselle verkkosivustolle)