EU aloittaa vapaakauppasopimusneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa; kysely sidosryhmille neuvottelujen prioriteeteista

EU aloittaa vapaakauppasopimusneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa; kysely sidosryhmille neuvottelujen prioriteeteista

Ulkoasiainneuvosto hyväksyi Australiaa ja Uutta-Seelantia koskevat neuvotteluohjeet vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamiseksi 22.toukokuuta. Neuvottelut käydään erillään, mutta samanaikaisesti. Ulkoministeriö on laatinut sidosryhmille kyselyn tavara- ja palvelukaupan, julkisten hankintojen sekä investointien prioriteeteista.

Neuvotteluissa käsitellään EU:n yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvia teemoja, kuten tavarakauppaa, palveluja, ulkomaisia suoria sijoituksia, julkisia hankintoja sekä globaaleja sääntöjä kestävään kehitykseen liittyen. Sopimusten tavoitteena on vähentää kaupan ja investointien esteitä ja edistää julkisten hankintojen markkinoillepääsyä. Sopimusneuvottelut eivät sisällä sijoittajan suojaa, eikä sitä koskevaa riitojenratkaisua.

Jotta pystyimme edistämään neuvotteluissa suomalaistoimijoiden intressejä parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme näkemyksiä neuvotteluprioriteeteistanne ja erityisesti:

  • Tietoa prioriteeteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä tullineuvotteluissa, mielellään CN-8 tullinimiketarkkuudella ja tuotekuvauksella
  • Tietoa prioriteeteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä palvelujen kaupan ja investointien osalta
  • Tietoa prioriteeteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä julkisten hankintojen osalta
  • Tietoa haasteista tai kaupanesteistä, joita yrityksenne on kohdannut Australiassa ja/tai Uudessa-Seelannissa tavaroiden ja palvelujen kauppaan, investointeihin, julkisiin hankintoihin tai yrityksenne henkilöstön maahantuloon liittyen.

Pyydämme toimittamaan neuvotteluprioriteetteja koskevat näkemyksenne perjantaihin 29. kesäkuuta mennessä osoitteeseen tuo-10(a)formin.fi. Saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.