Etyj-maiden jäsennellyn vuoropuhelun avulla kohti turvallisempaa ja vakaampaa Eurooppaa

Etyj-maiden jäsennellyn vuoropuhelun avulla kohti turvallisempaa ja vakaampaa Eurooppaa

Turvallisuustilanne Etyjin alueella sekä osanottajavaltioiden välinen keskusteluilmapiiri, yhteistyö ja luottamus ovat heikentyneet huomattavasti Ukrainan 2014 konfliktin seurauksena.

Jäsennellyn vuoropuhelun osallistujat pohtivat Etyj-maiden turvallisuushaasteita Wienissä kesäkuussa 2017. Kuva: OSCE/Julia Shropshire

Tätä kehityskulkua silmällä pitäen vuoden 2016 joulukuussa Hampuriin kokoontuneessa ministerineuvostossa Etyj-maiden ulkoministerit sopivat jäsennellyn vuoropuhelun (structured dialogue) käymisestä nykyisistä ja tulevista turvallisuushaasteista ja riskeistä turvallisuudelle Etyjin alueella. Prosessin tarkoituksena on edistää Etyjin osanottajavaltioiden välistä yhteisymmärrystä asevalvonnasta, luottamusta ja turvallisuutta lisäävistä toimista sekä poliittis-sotilaallisista kysymyksistä ja mahdollisuuksien mukaan tarjota yhteinen perusta työn jatkamiselle. Osanottajavaltiot kävivät vuoropuhelua Saksan johdolla vuoden 2017 aikana muun muassa uhkakäsityksistä Etyjin alueella, sotilasdoktriineista, sotavoimien asemointiin liittyvistä kehityssuunnista ja turvallisuusriskien minimoinnista.

Vuoden 2018 puheenjohtajamaa Italia nimitti Belgian Etyj-suurlähettilään Paul Huynenin johtamaan jäsennellyn vuoropuhelun epävirallista työryhmää. Vuoden 2018 aikana työtä jatketaan Hampurissa hyväksyttyjen periaatteiden ja vuoden 2017 toimien pohjalta. Belgia on korostanut jäsennellyn vuoropuhelun olevan osanottajavaltioiden omistama pitkän aikavälin prosessi. Huhtikuun kokouksessa keskityttiin riskien vähentämiseen, de-eskalaatioon ja terrorismiin liittyviin uhkakäsityksiin. Lisäksi sotilasasiantuntijat kutsuttiin yhdessä pohtimaan sotavoimien ja sotaharjoitusten kehityssuuntia. Vuoropuhelua jatketaan Belgian laatiman väliraportin pohjalta kesällä kahdessa eri kokouksessa. Suomi tukee jäsenneltyä vuoropuhelua ja on aktiivisesti mukana työryhmässä käydyissä keskusteluissa. Suurlähettiläs Jarmo Viinanen piti huhtikuun 2018 työryhmässä johdantopuheenvuoron riskien vähentämisestä ja de-eskalaatiosta. Suomi toimii myös EU:n luottamustehtävässä (chef-de-file) jäsennellyssä vuoropuhelussa.

Etyjin ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista osoitteessa www.osce.org.

Teksti: Katja Koskela ja Johan Wahlsten