Erkki Huittinen blir inspektör inom utrikesförvaltningen


Statsrådet har beslutat föreslå för republikens president att utrikesråd Erkki Huittinen utnämns till inspektör inom utrikesförvaltningen från den 1 december. Huittinen kom till utrikesministeriet 1973 och har tjänstgjort vid Finlands ambassader i Bonn, Teheran, Aten och Ottawa samt som ambassadör i Kuala Lumpur och senast som generalkonsul i Los Angeles. Inom ministeriet har han bl.a. fungerat som byråchef vid administrativa avdelningen. Erkki Huittinen har även varit gästande forskare vid Harvard universitet.