Förhandsinformation om utlysningen av statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022

Utlysningen av statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022 börjar den 15 mars 2018 och pågår till den 14 maj 2018.

Civilsamhällesorganisationers (CSO) och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Projekten ska vara i linje med den utvecklingspolitiska redogörelse som antogs den 4 februari 2016 och med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället som offentliggjordes den 24 augusti 2017.

Statsunderstödet beviljas enligt de allmänna villkoren för statsunderstöd och tilläggsvillkoren för projektstöd.

För att kunna lämna in en projektansökan måste organisationen först fylla i en blankett med basinformation som lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst. Blanketten finns på utrikesministeriets webbplats från och med den 20 januari 2018 och ska returneras senast den 30 april 2018. E-tjänsten kräver KATSO-autentisering. Ansökan med bilagor ska lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst senast måndagen den 14 maj 2018 kl. 16.15.

Vi publicerar närmare information om utlysningen på vår webbplats i början av 2018.Frågor kan skickas per e-post till utrikesministeriets enhet för det civila samhället KEO-30@formin.fi. Svaren publiceras samlat på vår webbplats.