Ennakkotieto valtionavustuksesta kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021–2022

Ennakkotieto valtionavustuksesta kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021–2022

Ulkoministeriö avaa 30. syyskuuta 2020 hakukierroksen suomalaisten kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021–2022. Haku on käynnissä 16. marraskuuta 2020 asti. Haun yhteydessä avataan myös kohdennettu toiminta-avustusten hakukierros YK-taustaisille suomalaisille kansalaisjärjestöille. Hakuilmoitus sisältäen mm. haun kriteerit julkaistaan syyskuun lopulla. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa.

Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeet ovat osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Tukimuodolla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kehitysyhteistyöhön. Tuella edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa ja myötävaikutetaan globaalin kumppanuuden sekä globaalivastuun vahvistamista Suomessa. Tukimuoto keskittyy etenkin edistämään kestävän kehityksen alatavoitetta 4.7, joka pyrkii varmistamaan, että jokaisella on kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

Valtionavustusta voi hakea uusille viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021–2022. Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen lisäpanos, jonka avulla kehitysmaiden näkökulmien ja kehityskysymysten tunnettavuus ja globaalivastuun edistäminen suomalaisten parissa lisääntyy.

Tukea myönnetään kolmentyyppisille hankkeille:

  • Viestinnälliset hankkeet
    Valtakunnalliset tai alueelliset viestintähankkeet, jotka lisäävät tietoisuutta Agenda 2030:sta, Suomen kehityspolitiikasta ja globaalin kehityksen kysymyksistä.
  • Kasvatukselliset hankkeet
    Koulumaailmaan tai vapaaseen sivistystyöhön suunnatut, globaalikasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta tukevat hankkeet.
  • Yritysvastuuhankkeet
    Hankkeet, joilla lisätään yleistä ja keskeisten sidosryhmien tietoisuutta ja toimijuutta yritysvastuun puolesta osana globaalia kestävää kehitystä.

Hakukierroksen yhteydessä avataan myös kohdennettu toiminta-avustusten hakukierros YK-taustaisille suomalaisille kansalaisjärjestöille vuosille 2021–2022.

Viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden hakukierros tullaan järjestämään 30.9.2020-16.11.2020. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään 16. marraskuuta 2020 klo 16.15.

Ulkoministeriö julkaisee lisätietoa hausta verkkosivuillaan (um.fi) 30.9.2020, ml. hakuilmoitus, hakukierrosta koskevat arviointikriteerit ja hakuohjeet lomakkeineen. Hakuilmoituksessa mainitaan hakukierrosta koskevien kysymysten jättämistä varten tarkka ajankohta ja sähköpostiosoite. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kootusti ministeriön verkkosivuilla.