Elisabeth Rehn: Kvinnorna är offer för inbördeskrig; ändå lyssnar man inte på dem.

Kvinnorna lider betydligt mera under inbördeskrig än man tidigare förstått, sade Elisabeth Rehn på en presskonferens på torsdagen i Helsingfors.

Rehn har sedan senaste juli som en obunden expert besökt världens krisomåden för att skaffa material för en rapport som ges ut av FNs utvecklingsfond för kvinnor Unifem. I rapporten som skall överräckas FNs generalsekreterare behandlas kvinnornas ställning särskilt under kriser och inom krishantering. Som andra av Unifem utsedda obundna expert och rapportör har fungerat Ellen Johnson Sirleaf från Liberia.

"I åratal har kvinnorna varit offer för krig: ändå duger de inte vid förhandlingsbord eller i fredsprocesser, varken på nationell eller sällan på internationell nivå", konstaterade Rehn.

Kvinnor utsätts för våld av många slag

Särskilt oroveckande anser Rehn vara våldtäkt under krig, våld i hemmen och kvinnohandel.
"Våldtäkt är ett kraftfullt vapen och medel i alla dessa krig. T.ex. i Kongo täffade jag inte en enda över 10-åring som inte hade blivit våldtagen", sade rehn.

Hon påpekade att kvinnohandeln berör tusentals kvinnor, i synnerhet på Balkan.
"Det kommer kvinnor till Balkan från Moldavien, Ukraina och Ryssland. De fråntas sina identitetsbevis och säljs som boskap", konstaterade Rehn.

Enligt Rehn måste man för att få bot på läget engagera fler kvinnor i ledande ställning och fredsbevarande uppgifter, men även med i krishärdarnas lokala polisstyrkor.Detta skulle underlätta situationen för kvinnor som blivit offer för våld. Det är också viktigt att deltagare i olika missioner på alla nivåer får utbildning.

"Det är viktigt att alla som åker i väg på internationella uppdrag får utbildning, såväl soldater och poliser som representanter för internationella organisationer", sade Rehn och krävde att man tillämpar 'noll tolerans' i krisområden.

Internationella organisationer bör vara förebilder

Till internationella evaluationsgrupper skulle Rehn vilja ha förutom höga representanter, soldater och poliser 'även jämlikhets- och kvinnosaksexperter. Hon konstaterade att mansdominerade internationella organisationer som FN, EU och OSSE inte är allför goda exempel.

"När det utnämns personer till t.ex. FNs topposter, borde av medlemsstaterna alltid krävas två alternativ, en man och en kvinna, av vilka generalsekreteraren sedan kunde välja."

Rehn önskade mera ekonomiskt stöd och utbildning till lokala kvinno-organisationer i krisområdena."Dethär är inte alls en hopplös syssla. Det finns starka kvinno-organisationer i dessa länder. Om de får chanse att göra någonting, så gör de det också. Arbete och utbildning lönar sig", försakrade Rehn.

Rehn och Johnson Sirleaf har besökt bl.a Östra Timor, Kolumbia, Kongo, Somalien, Ruanda, Mellan-Östern, Balkan, Guatemala och Sierra Leone. Den rådgivargrupp som bistår i arbetet med rrapporten til FNs generalsekreterare samlas i Helsingfors 11-12.3. Som rådgivare har kallats kvinnor med expertis och kunskap från olika yrkesgrupper och länder. Rapporten skrivs av den brittiska journalisten Victoria Brittain.

Rehn och Johnson Sirleaf har inbjudits den att delta i FNs säkerhetsråds informella möte den 19 mars för att berätta om sina erfarenheter särskilt i Väst-Afrika. I juni skall medlemmar av säkerhetsrådet åka med på en resa till Afrika för att i praktiken bekanta sig med Rehns och Johnson Sirleafs fact finding-metoder.FN-resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet 1325/2000(Linkki toiselle web-sivustolle.)

ETYJ
EU
YK
ihmisoikeudet
kriisinhallinta