Eikka Kosonen ny EU-ambassadör


Statsrådet föredrog den 23 augusti att republikens president skulle förordna avdelningschefen för handelspolitiska avdelningen vid utrikesministeriet, utrikesrådet Pentti Eikka Kosonen till chef för Finlands ständiga representation i Europeiska Unionen i Bryssel från och med 1.1. 2002.

Statsrådet beslöt även utnämna utrikesrådet Jan Store till linjedirektör för utrikesministeriets Europalinje från och med 1.9.2001, då nuvarande Europalinjen och linjen för allmänna EU-ärenden sammanslås.

Ytterligare information: ambassadrådet Christer Michelsson, utrikesministeriet, tel. 09-1341 5410.
EU