Ehdokasilmoittautuminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc -tuomarin tehtävään

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 19. kesäkuuta 2022 avoimeksi tuleviin, Suomen suhteen ilmoitettaviin ad hoc -tuomarin tehtäviin 15. kesäkuuta 2022 mennessä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työjärjestyksen nojalla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti valitsee tarvittaessa sopimuspuolen toimittamalta, 3–5 henkilöä sisältävältä listalta niin sanotun ad hoc -tuomarin toimimaan yksittäisessä tapauksessa sopimuspuolen suhteen valitun vakinaisen tuomarin sijaan. Lista on voimassa neljä vuotta kerrallaan.

Ad hoc -tuomareilla on oltava korkea moraali, heillä on joko oltava pätevyys ylimpiin oikeusvirkoihin tai heidän tulee olla päteviksi tunnustettuja oikeusoppineita ja heiltä edellytetään toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) hyvää hallintaa ja kykyä ymmärtää myös toista kieltä. Tarkemmat kelpoisuusvaatimukset ilmenevät yllä mainituista asiakirjoista.

Ad hoc -tuomarin tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti viimeistään keskiviikkona 15. kesäkuuta 2022 klo 16.15 mennessä ulkoministeriöön osoitteeseen:

  • Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO tai
  • käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki tai
  • sähköpostitse kirjaamo.um@formin.fi.

Kuoreen merkintä "Ad hoc -tuomari". Mukaan on liitettävä ansioluettelo suomeksi sekä toisella tai molemmilla Euroopan neuvoston virallisista kielistä sekä täydelliset yhteystiedot.

Lisätietoa tehtävästä

Yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40), puh. +358 295 351 172