Ecosoc-ordförandeskapet chans att främja viktiga frågor för Finland

Ordförandeskapet för FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc ger Finland en möjlighet att profilera sig och betona för oss viktiga frågor, sade Finlands ständiga representant vid FN, ambassadör Marjatta Rasi vid sin presskonferens på onsdagen. Finland blev Ecosocs ordförande för ett år framåt den 21 januari.

Förtroendeuppdrag såsom Ecosoc-ordförandeskapet är en möjlighet för Finland att påverka det multilaterala samarbetet, konstaterar chefen för utrikesministeriets avdelning för globala frågor Hannu Kyröläinen. Ecosocs verksamhet är inte lika mycket i rampljuset som till exempel säkerhetsrådets, men dess kontinuerliga, långsiktiga arbete ger resultat.

Ekonomiska och sociala rådet är enligt Rasi en naturlig verksamhetsmiljö för Finland. De frågor som tas upp inom Ecosoc, som t.ex. utvecklingspolitiken, jämställdhetsfrågor och samarbete inom skogssektorn, är särskilt viktiga för Finland. Finland har fungerat som Ecosocs vice ordförande redan under två års tid, så vi har haft god tid på os att bekanta oss med frågorna. Nu tillkommer endast ledaransvaret.

Ordförandeskapet medför mycket arbete och ansvar, eftersom man måste få ärendena att avancera. Å andra sidan kan ordföranden se till att för den viktiga frågor tas upp. Rasi önskar att även media skall intressera sig för andra frågor än Irak och Mellanöstern; även bekämpningen av ojämlikhet och korruption skulle förtjäna att uppmärksammas.

I slutet av april håller Ecosoc sitt årliga specialmöte om utvecklingsfinansiering tillsammans med Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen. Rasi är glad över att det inte finns några särskilda problem i relationerna mellan FN och organisationerna och att det tycks finnas en vilja till samarbete. I juli står Ecosocs huvudmöte i tur. Temat för detta möte är de minst utvecklade länderna.

Händelserna under det senaste året har väckt frågor om hur FN kan svara på de nuvarande hotbilderna. FN:s generalsekreterare har utnämnt en expertpanel för att utreda ärendet och föreslå eventuellt radikala ändringar. Finland deltar i utvecklingsarbetet både genom EU:s gemensamma förslag och genom direkta kontakter med medlemmar i panelen. För Finland är det särskilt viktigt att Ecosoc utvecklas till en allt mera central aktör, till exempel genom att samarbetet med säkerhetsrådet intensifieras. Expertpanelen har som målsättning att få sitt förslag färdigt till juli

YK