Diskussionsmöte med internationell press

Maria Kaisa Aula och Mikko Elo (höger) deltog i kärnkraftsdiskussionen
Det hölls i utrikesministeriets press- och kulturavdelning den 23. i maj ett diskussionsmöte med internationell press gällande om Finlands kärnkraftbeslut. Riksdagsledamoten Maria Kaisa Aula var kärnkraftens motståndare och riksdagsledamoten Mikko Elo dess förespråkare. I Finlands ambassad i Stockholm kunde journalister följa med ett samtal genom videoförbindelser. Det var också möjligt att lyssna diskussionen via internet. Man kan fortfarande lyssna den engelskspråkiga diskussionen i nätet.

Enligt Aula är det nya kärnkraftverket ett hot mot hållbar utveckling i Finland. Hon tycker också att kärnavfallets placering är ett problem, i likhet med de möjliga kärnkraftolyckornas risker. Enligt Aula borde Finland sätta fart på alternativa energikällornas byggande. Finland har mycket erfarenhet och nya teknologiamöjligheter att offerera därav. Enligt Mikko Elo behöver Finland atomenergi för sina omständigheternas skull. Långa avstånd och kallt klimat gör den nödvändig. Enligt honom är naturgas i praktiken inget alternativ till atomenergi på grund av miljön och därför att Finland får gas från endast ett håll för tillfället. Finlands ekonomisk tillväxt förutsätter säkerställande av energins tillgänglighet och det bästa alterativet är då ökning av atomenergi.