Disinformaation torjuminen on ihmisoikeusteko

Disinformaation torjuminen on ihmisoikeusteko

Väärää ja haitallista informaatiota levitetään tarkoituksellisesti yhä enemmän, erityisesti sähköisissä tietoverkoissa. Disinformaation levittämisen tarkoitusperät ovat moninaisia: horjuttaa uskoa demokraattisiin instituutioihin, kylvää väestöryhmien välistä epäsopua, syyllistää ja syrjiä vähemmistöjä, hiljentää tutkijoita ja toimittajia, voittaa vaalit, saada henkilökohtaista tai taloudellista etua. Lista on valitettavan pitkä ja laajeneva.

Avoimen ja turvallisen Internetin puolesta toimiva, hallitustenvälinen Freedom online coalition -järjestö on julkaissut Suomen ja Iso-Britannian vetovastuulla olleen kannanoton disinformaation levittämisestä ja ihmisoikeuksista. "Järjestön tavoitteena on torjua disinformaation käyttöä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen", kertoo kannanoton valmisteluista vastannut ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari.

Parhaat tulokset saadaan yhteistoiminnalla

Kannanoton mukaan hallitusten tulee paitsi olla syyllistymättä disinformaation levittämiseen, myös kunnioittaa ihmisoikeusnormeja disinformaation vastaisissa toimissaan. Verkkoviestinnän sekä sosiaalisen median alustoilla toimivilla yrityksillä on erityinen vastuu. Nettisisältöjen poistaminen ei ole sanavapauden kannalta yksiselitteinen asia; vääristelevä informaatio ei ole sinällään rikollista, mutta saattaa saada aikaan suurta vahinkoa. Parhaat tulokset disinformaation torjunnassa saadaan yhteistoiminnalla hallitusten, yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden välillä.

Puheenjohtajuusvalmisteluista vastaavan Janette Sorsimon mukaan disinformaation torjunta ja kyberturvallisuus näkyvät myös ensi vuonna FOC:n Suomen puheenjohtajuuskauden tilaisuuksissa. Suomella on osaamista niin rajat ylittävän disinformaation tunnistamisessa kuin digitaalisessa ja medialukutaidossa. 

Freedom online coalition (FOC) on 32 maan muodostama kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, joka edistää vapaata, avointa ja turvallista Internetiä. FOC luo kansainvälistä ohjeistoa, vaikuttaa kansainvälisillä foorumeilla sekä tekee tunnetuksi Internetiin liittyviä ihmisoikeustavoitteita. Suomi toimii järjestön puheenjohtajamaana vuonna 2021. Tuolloin painotutaan erityisesti yhdenvertaisuuden ja kehityksen kysymyksiin, tekoälyn vaikutuksiin sekä autoritaaristen hallintojen haasteeseen. 

 

Lisätietoa:

Janette Sorsimo UM/POL-40