Demokratiahuippukokous pohtii miten päivittää perinteisiä demokratioita

Demokratiahuippukokous kokoaa yhteen lähes sadan maan päättäjät keskustelemaan demokratian edistämisestä. 29.-30.3. järjestettävään huippukokoukseen on kutsuttu mukaan myös maita, joissa demokratian vakiintuminen on vasta alkutaipaleella.

Suomea demokratiahuippukokouksessa edustaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja videoviestin välityksellä ulkoministeri Pekka Haavisto.

Virtuaalitapahtumassa käydään keskustelua muun muassa erityisryhmien osallistumisesta päätöksentekoon, medianvapaudesta ja tasa-arvokysymyksistä.

Suomi on pitänyt esillä erityisesti tasa-arvon ja inkluusion, oikeusvaltiokehityksen sekä teknologian ja demokratian teemoja. Kokouksessa eri maiden johtajat hyväksyvät myös julkilausuman.

 

Demokratia turvaa ihmisoikeuksien toteutumista

Demokratiahuippukokous järjestettiin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin aloitteesta ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Tuolloin Suomi teki sitoumuksia demokratian edistämiseksi kotimaassa ja kansainvälisesti.

Suomen pitkäjänteiden demokratiatyön puitteissa on valmisteltu kansallinen Demokratiaohjelma 2025, kansallisia toimia korruption torjumiseksi, Suomen demokratiatyötä monenvälisessä järjestelmässä sekä demokratia- ja oikeusvaltiotukea.

Demokratiasitoumusten toteutumisesta on koottu raportti, jonka laatimiseen ovat osallistuneet ulkoministeriö, oikeusministeriö, sekä eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo Finland, Helsingin yliopiston alaisuudessa toimiva Oikeusvaltiokeskus sekä Sitra.