CTBT-ministerikokous Wienissä: Täydellinen ydinkoekieltosopimus saatava voimaan viiveettä

CTBT-ministerikokous Wienissä: Täydellinen ydinkoekieltosopimus saatava voimaan viiveettä

Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ministerikokous pidettiin Wienissä 13. kesäkuuta. Kokouksen viesti oli selvä: täydellinen ydinkoekieltosopimus on saatava voimaan viiveettä.

EU:n korkeaedustaja Federica Mogherini
EU:n korkeaedustaja Federica Mogherini.

Kokoukseen osallistui useita ministereitä ja muita korkeatason edustajia, mukaan lukien EU:n korkeaedustaja Federica Mogherini. YK:n pääsihteerin tervehdyksen kokoukseen toi aseriisuntakysymysten korkeaedustaja Kim Won-soo.

CTBT-sopimuksen hyväksymisestä ja avaamisesta allekirjoituksia varten on kulunut 20 vuotta. Sopimuksen 20. juhlavuoden motto "Let's finish, what we started" (saatetaan päätökseen se, minkä aloitimme) sopi ministerikokouksen henkeen osuvasti.

Sopimuksen on allekirjoittanut tähän mennessä 183 valtiota ja ratifioinut 164 valtiota Suomi mukaan lukien. Sopimus ei kuitenkaan ole astunut vielä voimaan, koska tähän vaaditut kahdeksan ratifiointia puuttuu. Ministerikokouksessa vedottiinkin voimakkaasti puuttuvien ratifiointien puolesta sopimuksen voimaansaamiseksi.

Sopimus merkityksellinen ydinaseiden leviämisen estämisessä

Suomi korosti ministerikokouksen puheenvuorossaan CTBT-sopimuksen merkitystä ydinaseiden leviämisen estämisessä. Vaikka sopimus on jo olemassaolollaan osoittanut toimivuutensa – eikä ydinkokeita ole Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta tehty 2000-luvulla – on sen voimaansaattaminen tärkeää.

Suomi muistutti olevansa vahvasti sitoutunut ydinkoekieltosopimukseen sekä sen universalisoinnin edistämiseen ja voimaansaattamiseen. Suomessa sijaitsee kaksi sopimuksen mukaista mittausasemaa. Suomi kuuluu myös CTBT-ystäväryhmään yhdessä Alankomaiden, Australian, Japanin, Kanadan ja Saksan kanssa. Lisäksi Suomi tuomitsi muiden maiden tavoin jyrkästi Pohjois-Korean suorittamat ydinkokeet.

Suomen delegaatiota kokouksessa johti Suomen pysyvä YK-edustaja Wienissä, suurlähettiläs Anu Laamanen.

CTBT-sopimuksen voimaanastuminen on tärkeää

Ulkoministeri Timo Soini pitää sopimuksen universaalisuuden edistämistä tärkeänä. "CTBT-sopimus on yksi kansainvälisen ydinaseiden leviämisen estämisen- ja ydinaseriisuntaregiimin kulmakivistä. Sen voimaanastuminen on tärkeää, ja Suomi työskentelee tämän tavoitteen edistämiseksi niin kahdenvälisesti kuin monenvälisissä yhteyksissä YK:n, EU:n ja CTBT-ystäväryhmän puitteissa."

Oikeudellisen sitovuuden puuttumisesta huolimatta sopimus on toiminut varsin tehokkaasti johtaen käytännössä lähes maailmanlaajuisen ydinkoemoratorion syntymiseen – vain Pohjois-Korea on tehnyt ydinkokeita tällä vuosituhannella. Vapaaehtoinen ydinkokeista pidättyminen ei kuitenkaan voi korvata oikeudellisesti sitovaa sopimusta.

Sopimukseen liittyvä kansainvälinen mittausjärjestelmä puolestaan palvelee ydinkokeiden havaitsemista ja siviiliyhteiskunnan tarpeita – seismiset mittaukset mahdollistavat muun muassa maailmanlaajuisen maanjäristysten havainnoimisen. Näin kerätty tieto mahdollistaa esimerkiksi nopeamman reagoimisen luonnonkatastrofeihin, kuten tsunameihin. Järjestelmä osoitti toimivuutensa myös Pohjois-Korean viimeisimpien ydinkokeiden yhteydessä tammikuussa 2016.

Ministerikokouksen yhteydessä avattiin CTBT@20juhlanäyttely, jonka yhtenä rahoittajana on Suomi. Näyttelyssä on esillä taidetta, joka on saanut inspiraationsa muun muassa Kiinassa ja Kazakstanissa tehdyistä ydinkokeista. Näyttelyssä on mahdollisuus tutustua myös ydinkoekieltosopimuksen toimintaan käytännössä – esimerkiksi 360-ulotteisiin virtuaalitodellisuuslaseihin, jotka vievät vanhan aboriginaalimiehen kautta aistimaan, miltä ydinkokeet omalla maaperällä tuntuvat.

Sara Piirainen, Anu Konttinen

Sara Piirainen toimii harjoittelijana ja Anu Konttinen lähetystöneuvoksena Wienin pysyvässä edustustossa.