C.V. Hannu Kyröläinen

CURRICULUM VITAE

KYRÖLÄINEN, Hannu Veikko


- Direktör för linjen för globala ärenden, utrikesministeriet, 2003

- Direktör för linjen för multilaterala politiska ärenden, utrikesministeriet 1998-

- Chef för enheten för västländer och Europeiska unionen, politiska avdelningen, utrikesministeriet 1995-1998

- Specialmedarbetare för utrikesministern 1993-1995

- Utrikesråd vid utrikesministeriet 1993

- Biträdande generalsekreterare för KSSE-uppföljningsmötet i Helsingfors 1992

- Utrikessekreterare vid utrikesministeriet 1987-1991

- Attaché vid Finlands ständiga representation vid Förenta nationerna i New York, 1984-1987

- Attaché vid Finlands ständiga representation vid Förenta nationerna i Geneve 1983

- Attaché vid utrikesministeriet 1982

- Forskningsassistent/forskare vid Tammerfors universitet och Tammerfors fredsforskningsinstitut 1977-1981

- Magister i socialvetenskap (internationell politik), Tammerfors universitetet 1976

* * * * *

- Gift, ett barn

- Född 9 januari 1952 i Kangasniemi, Finland