Bioterrorismförordningarna kan leda till fördröjningar för livsmedelsförsändelser till USA

Bestämmelserna i anslutning till USA:s nya lag om bioterrorism hindrar inte Finlands livsmedelsexport, men det kan uppstå fördröjningar om registreringen inte har skett i tid, konstaterades vid det infotillfälle som anordnades vid utrikesministeriet i tisdags. USA:s förordningar, som bland annat gäller spannmålsprodukter, mejeriprodukter, sötsaker och alkoholdrycker, träder i kraft den 12 december.


USA:s livsmedels- och läkemedelsverk FDA (Food and Drug Administration) utfärdade den 10 oktober 2003 förordningar om registrering och förhandsanmälan rörande företag som tillverkar, förpackar eller lagrar livsmedel. Förordningarna träder i kraft den 12 december och grundar sig på lagen om bioterrorism. Enligt förhandsuppgifter kommer FDA i december att utfärda två ytterligare förordningar som gäller bokföring och beslagtagning.

Överinspektör Kyösti Siponen från Livsmedelsverket och sektionschef Kalevi Siivinen från tullaboratoriet som i början av november deltagit i FDA:s informationstillfälle i USA svarade på frågor från myndigheter, intressegrupper och journalister vid det infotillfälle som anordnades av utrikesministeriet tisdagen den 25 november.

Kött, fjäderfä och äggprodukter
omfattas inte av bestämmelserna


Av de produkter som omfattas av FDA:s förordningar exporterar Finland till USA spannmål, fodersäd, mejeriprodukter, bageriprodukter, sötsaker, tuggummi och alkoholdrycker. Bestämmelserna gäller dock inte kött, fjäderfä och äggprodukter, som övervakas av USA:s jordbruksministerium USDA (United States Department of Agriculture).

Man har kunnat registrera sig sedan den 16 oktober. Skyldigheten gäller produktens slutliga tillverkare, men däremot inte leverantörer av ingredienser. Således behöver till exempel jordbruk inte registrera sig, om inte produkterna direkt lämnar gården i form av förädlade produkter. De stora finska exportörerna har till stor del redan registrerat sina anläggningar. Närmare upplysningar finns på FDA:s webbsidor och Livsmedelsindustriförbundet har eventuellt också informerat berörda parter om saken. Vid infotillfället ansågs det vara av vikt att även små exportörer är medvetna om de nya bestämmelserna. Vid diskussionen framgick att det inte är lätt ens för de stora exportörerna att gå igenom FDA:s webbsidor, eftersom sidorna är många och samma information har framförts i många olika former.

För registrering behövs en
FDA-godkänd representant


För registreringen krävs att företaget utser en representant i USA som kan vara en speditör, en importör eller en privatperson med tillräcklig kännedom om det registrerade företaget som enkelt kan kontaktas av FDA. Exportören sköter registreringen över Internet och FDA uppbär ingen avgift för registreringen. Många av de nya företag som nu erbjuder registreringsservice mot betalning har inte godkänts av FDA.

Förhandsanmälan lämnas på FDA:s webbsidor tidigast 5 dagar innan produkten anländer. Förhandsanmälan skall göras från den 12 december, varför sidorna inte ännu har något handledningsprogram, däremot finns registreringsprogrammet redan på webbsidorna.

Även privatpersoner
skall göra förhandsanmälan


Förhandsanmälan skall göras även över postpaket som sänds av privatpersoner och som innehåller livsmedel som köpts i affär. Undantagna är hemgjorda produkter som inte går till försäljning. Förhandsanmälan för postpaket görs innan produkten sänds och det verifieringsnummer (PN number) som fås av FDA som svar på anmälan skall fogas till postpaketets försändelsedokument. Personer som sänder privata paket behöver emellertid inte ange FDA:s produktkod, som visat sig vara svår att få reda på. Om förhandsanmälan saknas återsänds paketet till avsändaren - om avsändarens adressuppgifter saknas förstörs paketet.

Angående besvärsmekanismen finns ännu inget definitivt svar, men informationsflödena är så pass stora att behandlingen kan vara brysk om orsak till tvivel uppstår. Företagens förhandsanmälningar sållas genom att uppgifterna jämförs med de uppgifter som angivits vid registreringen. Om produkterna underkänns på grund av bristfälliga uppgifter svarar exportören för den tillfälliga lagringens kostnader.

Förordningarna tills
vidare tillfälliga


FDA har tills vidare utfärdat förordningarna som tillfälliga, och just nu pågår en 75 dagars kommenteringstid. I mars 2003 förväntas ännu en kommenteringsperiod på 30 dagar, vilket innebär att förordningarna kan komma att ändras på grundvalen av de praktiska erfarenheterna. Av de frågor som ställdes vid infotillfället blev förutom besvärsförfarandet även fastställandet av FDA:s produktkod och registreringsskyldigheten för tillfälliga förvaringsplatser för containrar ännu obesvarade.

Förordningarna hindrar inte livsmedelsexporten men det kan uppstå fördröjningar i verksamheten om registreringen inte gjorts i tid. Därför är det viktigt att informationen om förordningarna sprids till alla aktörer.

FDA:s hemsidor konstaterades vara den bästa informationskällan, men i Finland finns information att tillgå även i Finpros skeppningshandbok samt vid Livsmedelsindustriförbundet(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) och Livsmedelsverket(Linkki toiselle web-sivustolle.) och Posten(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) .

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Helena Silvonen, handelspolitiska avdelningens enhet för marknadsinträdesärenden, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5596, 040 733 8930

FDA:s webbsidor(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Bioterrorism Act)

Förhandsanmälningar(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) från 12.12.2003