Ambassadbyggnaden i Berlin prisbelönades

Världens bästa hus är finländskt. Utrieksministeriet och kulturexporten fick ett uppmärksammat erkännande då tidningen World Architecture utsåg Kantele, Finlands ambassadbyggnad i Berlin till vinnare av sin årliga tävling. Värdet på det pris som finländarna vunnit ökar pga tävlingens internationalism och höga standard. Deltagarna kom från drygt femtio länder, bland dem verkliga tungviktare som Sir Norman Foster som restaurerat riksdagshuset i Berlin.

Den nya ambassadbyggnadens rötter går tillbaka till tidigt 90-tal och Tysklands enande.
Då blev det sannolikt att Berlin igen skulle bli huvudstad. Under de senaste åren har utländska beskickningar flyttat från Bonn till Berlin och skapat en liten boom för ambassadbyggandet.

Denna speciella situation skapade sällsynta centraliserings- och synergimöjligheter och så födde bland de nordiska länderna idén om ett gemensamt ambassadkomplex. För den allmänna planeingen svarade det österrikisk-finländska arkitektparet Adolf Berger-Tina Parkkinen, medan varje nordiskt land ordnade en nationell tävling för sin byggnad. Den av Finlands Utrikesministerium våren 1996 arrangerade tävling vanns av Viiva Arkkitehtuuri Oy med ritningen Kantele.

Huset påminner om ett traditioninstrument från Kalevala. Den har stillsamma färger i naturmaterial, anspråkslöshet och enkelhet- Å andra sidan skär utrymmen in i varandra, trapporna går diagonalt , fönsterväggarna och “hängande” mötesrum är kuriositeter, som framträder med en uppfriskande och överraskande mångfalld . Husets stiligaste framhävs sgs alltid lärkträdsspaljén som täcker paradsidan. Med tiden kommer det smakfullt patinerade träet ge byggnaden en prägel av värme. Huset har fått översvallande lovord av Nicola Jackson, chefredaktör för tidskriften World Architecture, som arrangerar tävlingen.

Utrikesministeriets anställda har naturligtvis varit mycket nöjda med priset. Projektchefen Ilkka Valkama anset att huset är viktigt förutom för utrikesminsiteriet också för hela Finland. “Finlands fastigheter runt om i världen är alltid en form av offentlig diplomati. Det är också en slags kulturexport, och det är fint at få exportera högklassigarkitektur till det land där man är stationerad. Finlands ambassadöri Berlin Arto Mansala är av samma åsikt: “Ambassadbyggnaden är å ena sidan en länk i det finsk-tyska samarbetet och å andra sidan ett bestående skyltfönster fär finländsk arkitektur, nutidskonst och design”
Berlinarna har tagit ambassadkomplexet till sina hjärtan. Många är de besökstillfällen, sammankomster och kulturevenemang som arrangeras där, berättar ambassadör Mansala.

Ytterligare uppgifter: Harri Kilpi, e-mail:harri.kilpi@formin.fi