Barentsin euroarktisen neuvoston alkuperäiskansatyöryhmän edustajat tapasivat ulkoministeri Pekka Haaviston

Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) käytännön yhteistyötä toteuttavat eri alojen työryhmät, joihin myös Barentsin alkuperäiskansatyöryhmä lukeutuu. Työryhmällä on erityinen rooli Barentsin yhteistyössä: operatiivisen roolinsa lisäksi se toimii neuvoa-antavana elimenä Barentsin euroarktiselle neuvostolle (hallitustaso) ja Barentsin alueneuvostolle.

Työryhmän tavoitteena on alkuperäiskansojen intressien esiin tuominen ja turvaaminen sekä alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Työryhmä koostuu saamelaisten, nenetsien ja vepsäläisten edustajista. Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön jäädyttämisen seurauksena työryhmä on jatkanut toimintaansa Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisten edustuksella.

Saamelaisparlamenttien edustajat Tauno Ljetoff (Suomi), Eirik Larsen (Norja) ja Stefan Mikaelsson (Ruotsi) tapasivat ulkoministeriössä ministeri Haaviston 10. tammikuuta.

Alkuperäiskansojen huippukokous maaliskuussa

Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuden yhtenä painopisteenä on turvata alkuperäiskansojen vaikutusmahdollisuudet sekä sitoutuminen Barents-yhteistyöhön.

Suomi tukee 22.–24. maaliskuuta 2023 pidettävää neljättä alkuperäiskansojen huippukokousta, jossa keskitytään yhteistyöhön EU:n toimielinten kanssa ja joka pidetään ensimmäistä kertaa Brysselissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Huippukokouksen valmistelussa alkuperäiskansatyöryhmällä on merkittävä rooli.

Alkuperäiskansatyöryhmän delegaatio tapasi myös oikeusministerin edustajia sekä eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassin. Kuva: Sari Wessman/eduskunta

Alkuperäiskansatyöryhmän edustajat Suomesta, Ruotsista ja Norjasta tapasivat Helsingissä 10. tammikuuta ulkoministeri Pekka Haaviston keskustellakseen työryhmän toiminnasta sekä saamelaishuippukokouksen valmisteluista.