Barentsin alueen vihreä siirtymä sai oman toimintaohjelmansa

Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuden yksi lippulaivahanke saapui satamaan helmikuussa Kemin Lumilinnassa järjestetyssä tilaisuudessa, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille maakunnille laadittu yhteinen vihreän siirtymän toimintaohjelma julkistettiin. Toimintaohjelma perustuu Lapin kauppakamarin tekemälle selvitykselle, jonka mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten maakuntien teollisten investointien potentiaali on jopa 160 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Barentsin vihreän siirtymän paneelikeskustelu Kemissä, kuvassa vasemmalta oikealle: Jari Vilén, Liisa Ansala, Mikael Bergström, Eilen Wibeke Zakariassen, Petri Haapalainen. Kuva: Minna Kokkonen
Barentsin vihreän siirtymän paneelikeskustelu Kemissä, kuvassa vasemmalta oikealle: Jari Vilén, Liisa Ansala, Mikael Bergström, Eilen Wibeke Zakariassen, Petri Haapalainen. Kuva: Minna Kokkonen

Arktisen ja Barentsin alueen geopoliittinen ja taloudellinen merkitys on kasvanut entisestään Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Samanaikaisesti sodan seurauksena vihreästä siirtymästä on tullut koko Euroopassa yhä akuutimpaa. Erityisesti pohjoisten alueiden raaka-aineilla, kuten harvinaisilla mineraaleilla, on yhä tärkeämpi merkitys Euroopan unionin omavaraisuudessa ja huoltovarmuuden turvaamisessa.

Ohjelman vastaanottanut elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi tilaisuudessa pitämässään puheessa, että ohjelma sopii hyvin myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vasta julkistamaan EU:n vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelmaan.

Esimerkkeinä ministeri Lintilä mainitsi ohjelman sisältämät tuulivoima- ja akkuteollisuushankkeet sekä Kemin juuri valmistumaisillaan olevan, arvoltaan yli kahden miljardin euron biotuotetehtaan, johon ohjelman julkistamistilaisuuden vieraat pääsivät myös tutustumaan. Ministeri Lintilän arvion mukaan jopa 90 prosenttia Pohjois-Suomen investoinneista tukee vihreää siirtymää.

Ministeri Lintilä arvioi ohjelman valmistuneen hyvään aikaan, sillä nykyinen hallitus voi laittaa sen omalle työlistallensa ja vaalien jälkeen aloittava uusi hallitus laittaa sitten ohjelman toimeenpanoon.

Ministeri Lintilä kutsui puheessaan Ruotsin ja Norjan hallitukset mukaan yhteisiin talkoisiin toteuttamaan tätä pohjoisten alueiden erityistarpeisiin laadittua vihreän siirtymän ohjelmaa.

Osaavan työvoiman saatavuus poikkileikkaava pullonkaula

Toimintaohjelman tunnistamia Barentsin aluetta koskevia haasteita ovat työvoiman, raaka-aineiden ja energian saatavuus. Ratkaisuiksi esitetään mm. yhteistyötä alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi, johon kuuluvat palveluihin, edullisiin asuntoihin, viihtyisyyteen ja ulkomaalaisten työntekijöiden sopeutumiseen panostaminen. Lisäksi tarvitaan maantiekuljetuksia koskevien määräysten harmonisointia, yhteistä vaikuttamista EU:n päätöksentekoon, aktiivisia ponnisteluja EU-tukien saamiseksi rajat ylittäviin hankkeisiin, yhteistä työperäisen maahanmuuton edistämistä alueen kaikkiin maihin sekä vihreän teollisuuden lupaprosessien nopeampaa käsittelyä. Toimintaohjelmassa korostetaan tarvetta kiinnittää huomiota myös saamelaisten oikeuksiin ja tuodaan esiin valtioiden vastuuta neuvotteluprosessien sekä lainsäädännön turvaamisessa. Ulkoministeriön rahoittaman vihreän siirtymän toimintaohjelman on laatinut Lapin Kauppamari yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa.

Tutustu alla olevasta linkistä toimintaohjelmaan:
Barentsin vihreän siirtymän toimintaohjelma(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)