Australian julkiset hankinnat avautuvat kansainväliselle kilpailulle

Australian julkiset hankinnat avautuvat kansainväliselle kilpailulle

Australia liittyy Maailman kauppajärjestön WTO:n julkisten hankintojen sopimukseen. Liittyminen helpottaa eurooppalaisten tarjoajien pääsyä Australian julkisten hankintojen markkinoille ja parantaa oikeudellista varmuutta.

WTO:n julkisten hankintojen komitea hyväksyi liittymisen kokouksessaan 17.10.2018. Australian liittyminen tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Australia on tallettanut liittymisasiakirjan WTO:lle. Tämä toteutunee vuonna 2019.

Suomi pitää Australian GPA (Agreement on Government Procurement) -liittymistä tärkeänä ja myönteisenä askeleena WTO:n toiminnassa.

Australia tarjoaa pääsyn keskushallintonsa, kuten ministeriöiden, hankintoihin. Sen sijaan alue- ja paikallistasolla markkinoita avataan rajoitetusti. Tarjous ylittää Australian sitoumukset, joita se on tehnyt muissa vapaakauppasopimuksissaan, kuten Tyynenmeren kumppanuussopimuksessa.

Koska kaikkia EU:n huolenaiheita ei ole otettu Australian tarjouksessa huomioon, EU rajaa omissa WTO-sitoumuksissaan Australian pääsyä hankintoihin EU-alueella muun muassa alue- ja paikallistasolla. Käytäntö on tavanomainen julkisiin hankintoihin liittyvissä neuvotteluissa. 

On arvioitu, että käynnissä olevat vapaakauppaneuvottelut antavat EU:lle mahdollisuuden parantaa markkinoillepääsyä Australiaan kahdenvälisesti.

GPA-sopimus on useamman välinen sopimus, johon kuuluu osa WTO:n jäsenistä. Sopimuksen tavoitteena on osapuolten julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen vastavuoroisesti. Tällä hetkellä sopimuksen osapuolia on 47: Armenia, Aruba, Etelä-Korea, Euroopan unioni ja sen 28 jäsenvaltiota, Hongkong (Kiina), Islanti, Israel, Japani, Kanada, Kiinan Taipei, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norja, Singapore, Sveitsi, Ukraina, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

Lisätietoja: kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, p. 0295 351 494, mary-anne.nojonen@formin.fi