Arktisen ympäristöyhteistyön 10-vuotisjuhlakokous Rovaniemellä


Kahdeksan arktisen alueen maan edustajat kokoontuivat kesäkuussa 1991 Rovaniemellä keskustellakseen arktiseen ympäristöön ja väestöön kohdistuvista haasteista. Kokouksesta sai alkunsa arktinen ympäristöyhteistyö, ns. Rovaniemen prosessi. Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana kutsui noin 200 vierasta, heidän joukossaan myös alkuperäiskansojen edustajia, juhlaistuntoon Rovaniemen kaupungintalolle 11. kesäkuuta.

Arktisen neuvoston jäseniä ovat Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska,Venäjä ja Yhdysvallat. Kokouksen puheenjohtajana toimi ympäristöministeri Satu Hassi. Pääpuhujina olivat pääministeri Paavo Lipponen ja YK:n ympäristöjärjestön UNEP:n pääjohtaja Klaus Töpfer. Ministeritason edustus on lisäksi Islannista ja Venäjältä.

Ensimmäinen arktisen luonnon tilaraportti esiteltiin

Selvitys arktisen luonnon monimuotoisuuden tilasta esiteltiin 11. kesäkuuta arktisen ympäristöyhteistyön kymmenvuotisjuhlassa. Raportin julkaisi Arktisen neuvoston arktisen kasviston ja eläimistön suojeluohjelman CAFF-työryhmä, joka perustettiin Rovaniemellä vuonna 1991.

Kirjan muodossa julkaistua Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation -raporttia on valmisteltu yli kaksi vuotta ja siihen on antanut panoksensa yli 150 tutkijaa sekä asiantuntijaa. Kansainvälistä toimituskuntaa on johtanut professori Paula Kankaanpää Lapin yliopistosta. Raportin luovutti juhlakokouksen puheenjohtajalle ympäristöministeri Satu Hassille CAFF:n kansallinen edustaja, ympäristöneuvos Esko Jaakkola.

Tuore raportti esittää ensimmäisen sirkumpolaarisen katsauksen arktisesta luonnosta, sen tilasta ja sen luonnontilan muutoksesta. Lisäksi se sisältää tietoa eliölajien populaatioiden koosta ja niissä tapahtuneista muutoksista.


Lehdistötiedote raportista(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kuvia ja puheita kokouksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Arktinen neuvosto
arktinen alue
ympäristö