Arktiska rådet kom till Uleåborg

Den 25–26 oktober sammanträdde Arktiska rådets tjänstemannakommitté i Uleåborg till sitt första möte under Finlands ordförandeskap. Under mötet fördes ingående diskussioner om förebyggandet av föroreningar och om utbildningen i den arktiska regionen. Nina Buvang Vaaja utnämndes till ny chef för Arktiska rådets sekretariat.

Ledande experten René Söderman från utrikesministeriet och regeringsrådet Satu Paasilehto från undervisnings- och kulturministeriet under Arktiska rådets möte i Uleåborg. Foto: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet började officiellt den 11 maj när utrikesminister Timo Soini övertog ordförandeklubban av Förenta staternas utrikesminister RexTillerson under ministermötet i Fairbanks, Alaska. Efter detta har Arktissamarbetet fortsatt av bara farten. Den arktiska energikonferensen, beredningen av arbetsgruppernas möten, seminarier, informationsmöten och kommunikation har fyllt upp Arktisteamets kalender under hösten.

Förra veckan var det Arktiska rådets tjänstemannakommitté som stod i tur att sammanträda till sitt första möte under Finlands ordförandeskap. Tjänstemannakommittén leder rådets arbete i praktiken. Den nordliga vinden satte sin arktiska prägel på mötet.

Utbildning och förebyggande av förorening

Under Finlands ordförandeskap prioriteras miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildning. Vid mötet i Uleåborg behandlades, under ordförande Aleksi Härkönens ledning, särskilt arbetet för att förebygga föroreningar och utveckla lärarutbildningen i den arktiska regionen.

Finlands delegation leddes av Senior Arctic Official René Söderman. I delegationen ingick representanter för miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt Sameområdets utbildningscentral.

Det deltog 140 personer från olika delar av världen i mötet för Arktiska rådets tjänstemannakommitté. Foto:Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Kvicksilver, långlivade organiska föreningar, sot och plastavfall är exempel på föroreningar som i främsta hand sprids från andra delar av världen till den arktiska regionen. I Arktis utgör föroreningarna en risk både för människornas hälsa och för naturens mångfald. Arktiska rådet arbetar för att minska utsläppen.

Under sitt ordförandeskap vill Finland också stärka lärarutbildningen i regionen i samarbete med Arktis universitet. Jämlika utbildningsmöjligheter i glesbebyggda områden är avgörande med tanke på hållbar utveckling och de arktiska samhällenas bärkraft. Lärare som arbetar i samhällen i de nordliga regionerna är i en avgörande ställning när det gäller grundläggande utbildning av hög kvalitet.

Arktiskompetens och hållbara möten

Arktiska rådets möten är ett ypperligt tillfälle att visa upp Finlands kompetens på det arktiska området för de utländska gästerna. Det handlar inte bara om isbrytare och vinterturism. I Uleåborg finns det enormt mycket tekniskt kunnande som gäller arktiska förhållanden. Under ledning av BusinessOulu var de lokala teknikföretagen synligt framme i korridorerna under mötet.

Vd:n för Arctia Ab Tero Vauraste berättade om Arktiska ekonomiska rådets verksamhet och affärsmöjligheter i Arktis.

Konceptet Green Meeting som utvecklats av utrikesministeriets och WWF Finland fick mycket positiv uppmärksamhet. Mötesdeltagarna bjöds på närproducerad och ekologisk mat. Foto: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Utrikesministeriet bemödar sig om att ordna sina möten så ekologiskt hållbart som möjligt. Mötesdeltagarna bjuds på närproducerad och ekologisk mat, mötesmaterialet distribueras elektroniskt och man satsar på kollektivtrafik. Om regnet överraskar får mötesdeltagarna låna paraplyer tillverkade av natur- och återvinningsmaterial. Konceptet Green Meeting som utvecklats av utrikesministeriets och WWF Finland fick mycket positiv uppmärksamhet.

Ny chef för Arktiska rådets sekretariat

Tjänstemannakommittén utnämnde Nina Buvang Vaaja till chef för Arktiska rådets sekretariat för de kommande fyra åren

Nina Buvang Vaaja valdes till chef för Arktiska rådets sekretariat. Bredvid henne mötets ordförande ambassadör Aleksi Härkönen. Foto: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Sekretariatets uppgift är att stödja ordförandelandet i arbetet att leda rådet. Arbetet i rådet utförs huvudsakligen i sex arbetsgrupper som fokuserar på att följa miljöns tillstånd, identifiera föroreningsrisker, föregripa miljöolyckor, främja hållbar utveckling, bevara naturens mångfald och bevaka särskilda frågor i de arktiska havsområdena.

René Söderman

ledande sakkunnig, Arktissamarbete