Antti Kuosmanen ny chef för handelspolitiska avdelningen

Republikens president har utnämnt direktör i EU rådets direktorat för utlandsrelationerna Antti Kuosmanen till chef för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning från 1.3.2002. Antti Kuosmanen har börjat i utrikesministeriet i 1976 och tjänat mm. i Geneve och i Bryssel som stellföreträdare för EG-representantskapets chef samt i ministeriet som chef för handelspolitiska avdelningens integrationsbyrå och biträdande chef för EU-sekretariatet under Finlands förhandlingar för EU-medlemskap. Han blev direktör i EU rådets utlandsrelationernas direktorat år 1996 och har varit ansvarig för ärenden kring Mellersta havet, Asien och Latin Amerika och från år 1998 för EU:s utvidgning och Europa avtal.
Antti Kuosmanen publicerade år 2001 boken “Finland´s Journey to the European Union”.