Albanien önskar EU-förhandlingar redan i år

Albanien önskar att det kunde inleda förhandlingar med EU om ett samarbets- och associationsavtal i år, sade urtikesminister Arta Dade på besök i Helsingfors. Utrikesminister Dade anser Finland vara ett av Albaniens främsta stöd.
Utrikesminister Erkki Tuomioja samtalade med sin albanska kollega om Europeiska Unionen, de bilaterala relationerna mellan Finland och Albanien samt situationen på Balkan. Under den albanska utrikesministerns första besök i Finland diskuterade även kommande samarbetsmöjligheter mellan Finland och Albanien.
Arta Dade berättade att Albanien var tacksamt över den finländska insatsen för att åstadkomma vapenstillestånd i Kosovo och befästa demokratin i landet. Det albanska samhället utvecklas enligt Dade långsamt, dagligen. Dade ville inte ännu komma med ett utkast till tidtabell, enligt vilket landet tänker bli medlem av EU.

"Vi förstår att ett medlemskap kräver ännu mycket arbete av oss. Men att uppfylla villkoren för medlemskap är till gagn för det albanska samhället", sade Dade.EUs rapport om Albanien associations- och stabiliseringsframsteg(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU
EU-jäsenyys