Låt inte världen överraska på semestern!

Låt inte världen överraska på semestern!

Då semestrarna börjar styr många finländare kosan mot utlandet. Förutom pass och tandborste lönar det sig också att utrusta sig med information om resmålet och dessutom göra en reseanmälan. Att skaffa reseförsäkring rekommenderas.

Världen överraskar
Världen överraskar

Man kan förbereda sig på resan till exempel genom att bekanta sig med destinationslandets resemeddelande. Resemeddelandena har uppgjorts av Finlands utlandsbeskickningar och de är landsvisa meddelanden som gäller resesäkerhet. Meddelanden publiceras om nästan 200 länder där Finland har en representation eller om vilka beskickningarna på annat sätt kan skaffa pålitlig information. I resemeddelandet får resenären uppdaterad information som stöd för egna beslut. 

Sedan i december har resenärer också kunna dela med sig av sina egna erfarenheter av olika resmål i karttjänsten Världen överraskar som upprätthålls av utrikesministeriet. På kartan Världen överraskar har det redan gjorts nästan 3000 positioneringar och sidan har besökts över 28 000 gånger.  

Fastän världen som bekant vidgar vyerna går det inte alltid som planerat trots att man förberett sig. I tjänsten Världen överraskar kan du bekanta dig med överraskningar och tabbar som andra resenärer upplevt samt tips till exempel om sevärdheter. Kom också ihåg att föra in dina egna erfarenheter på kartan!

Reseanmälan hjälper till att lokalisera finländare i en krissituation

En annan webbplats som utrikesministeriet upprätthåller är matkustusturvallisuus.fi, där det som namnet säger finns samlat information om resesäkerhet. På webbplatsen påminns man om resandets tre R, alltså från ovannämnda resemeddelande samt reseanmälan och reseförsäkring.

Reseanmälan är en frivillig anmälan till utrikesministeriet där man uppger personuppgifter, kontaktuppgifter under resan samt uppgifter om resan såsom resplan. I en krissituation eller om säkerhetsläget så kräver använder utrikesministeriet uppgifterna till att kontakta finländare.

Det lönar sig att göra reseanmälan innan man åker på resa, i synnerhet om man åker på självplanerad resa, eller om man reser till ett riskfyllt område. I synnerhet de som befinner sig på en självplanerad resa är svåra att lokalisera om en krissituation överraskande uppstår, så det rekommenderas att man gör en reseanmälan.

Kom alltså ihåg resandets tre R på utlandsresan och njut av semestern!

Tässä palvelussa myös