Ahtisaari medlem i FN:s uppföljningsgrupp för kampen mot rasism

Genève 17.6. (FNB)

FN:s generalsekreterare Kofi Annan utnämnde på tisdagen president Martti Ahtisaari till en av fem internationella experter som ha till uppgift att utvärdera resultaten av FN:s världskonferens mot rasism år 2001.

Andra medlemmar i gruppen är prins El Hassan bin Talal, Jordanien, huvudrapportören vid konferensen Edna Maria Santos Roland, Brasilien, förre ordföranden för FN:s generalsförsamling Salim Ahmed Salim, Tanzania och Polens förre premiärminister Hanna Suchocka. (FNB)YK