Dags för Afrika att tänka stort

Dags för Afrika att tänka stort

”Afrika måste sluta krypa och börja agera”, säger chefen för Afrikanska utvecklingsbanken Akinwumi Adesina på besök i Finland. Han berömmer Finlands insats som en kraftfull samarbetspartner för att utveckla Afrika.

Adesina har ställt upp en ambitiös agenda för Afrika i fem punkter. Den eftersträvar bättre livskvalitet för afrikanerna genom att förbättra tillgången till elektricitet och energi, genom bättre matsäkerhet och genom att snabba på industrialiseringen.

UKKMI ja Adesina
Bankchefen Adesina och utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka diskuterade aktuella utvecklingsfrågor och hur Afrikanska utvecklingsbaken ska möta dem.

Afrika reser sig

Adesina har en stark tro på Afrikas möjligheter. Nu är det dags att ta tag i möjligheterna och börja agera.

”De afrikanska ekonomierna är flexibla, de växer fortfarande och vi har klarat av världsekonomins omvälvningar bättre än många andra.”

Många afrikanska länders ekonomi har vuxit så det knakat, men under de senaste åren har tillväxten avtagit. Vinsterna av den allt långsammare tillväxten borde riktas till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetslösheten är ett av Afrikas största problem och nu söker man efter lösningar till problemet. Avsikten är att skapa 25 miljoner arbetstillfällen på 25 år.

”Vi satsar särskilt på att sysselsätta ungdomar och kvinnor. Afrika måste ha möjligheter att erbjuda de ungdomar som vill resa till Europa. Kvinnornas sysselsättning stöds med tre miljarder dollar. När vi löser kvinnornas problem ordnar sig också resten av Afrikas problem. Kvinnorna betalar också tillbaka sina lån till nästan hundra procent”, säger Adesina.

Energi nu

Afrika har obegränsat med sol- och vindenergi, men är ändå fortfarande den mörka kontinenten. Över 645 miljoner afrikaner lever utan elektricitet och 700 miljoner saknar ren energi för matlagning. Bara en fjärdedel av befolkningen i Afrika söder om Sahara omfattas av elnätet.

Adesina anser av bristen på el är det största hindret för utveckling och tillväxt i Afrika.

”Afrika har tröttnat på att vara den mörka kontinenten. Vi går miste om en stor del av den potentiella tillväxten varje åt på grund av elbrist. Vårt mål är att producera den elektricitet och energi som hushållen och industrin behöver inom tio år.”

Tillgången till el öppnar möjligheter till investeringar och nya företag, den skapar arbetsplatser och lyfter människor ur fattigdom.

Afrikanska utvecklingsbaken investerar i världens största solenergiprojekt i Marocko. I Kenya stöder banken en vinkraftverkspark i vid Turkanasjön, som också Finnfund är med och finansierar.

I de afrikanska länderna får man ofta börja bygga upp tillväxt från noll och en stor del av tillväxten kommer från naturresurser och olja. Industrialiseringen är långsam och många länder är ytterst beroende av naturtillgångar.

Adesina
I september 2015 talade bankchefen Adesina i New York om Afrikas industrialisering och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Foto: UNIDO

Från jordbruk till affärer

Adesina ser enorma tillväxtmöjligheter i den afrikanska jordbrukssektorn.

”Vi har massor av naturresurser, gynnsamt klimat och billig arbetskraft. Med hjälp av god planering kan jordbruket utvecklas till ytterst lönsam affärsverksamhet.”

Banken satsar också på att utveckla värdekedjor och på vidareförädling av produkter i Afrika.  Nu görs den största delen av alla investeringar i storstäderna. Enligt bankens nya strategi ska man locka affärsverksamhet till landsbygden genom att utveckla infrastrukturen och affärsmiljön.

Bankchefen anser att de afrikanska staternas framtid ligger i öppenhet. Afrikanska utvecklingsbaken anser att det borde vara lättare att få visum och resa utomlands.

”Afrikanerna är kanske fattiga, men Afrika är rikt. Utvecklingen handlar om hur vi på ett ansvarsfullt sätt ska kunna utnyttja våra naturresurser och samla in skatt”, säger Adesina.

Outi Einola-Head

Finland och Afrikanska utvecklingsbanken

  • Afrikanska utvecklingsbankgruppen är en viktig utvecklingsfinansiär och utvecklingspolitisk aktör i Afrika. Bankens viktigaste mål är att minska fattigdom genom att främja de afrikanska ländernas ekonomiska och sociala utveckling.
  • I sitt samarbete med Afrikanska utvecklingsfonden betonar Finland hållbar tillväxt som ska gynna fattiga. Samtidigt vill Finland försäkra sig om att de frågor som är viktiga för Finland – jämställdhet, öppenhet och ekologisk hållbarhet – har en framträdande roll i bankens arbete.
  • År 2015 beviljade bankgruppen 8,8 miljarder euro finansiering.
  • Finlands stöd till Afrikanska utvecklingsbanken kanaliseras i främsta hand genom Afrikanska utvecklingsfonden till de fattigaste och bräckliga staterna. Finland har förbundit sig till att betala sammanlagt 126 miljoner euro under perioden 2014–2023, vilket är ca 2,5 procent av bankens totala finansiering.

Muualla verkossa