Afrikan energia- ja ympäristökumppanuudessa aloitettiin uusi vaihe

”Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEP on ollut Suomen lippulaiva erityisesti hyvien tulostensa ansiosta”, Afrikan ja Lähi-idän osaston päällikkö Leena-Kaisa Mikkola sanoo.

Ulkoministeriö ja Pohjoismainen kehitysrahasto NDF ovat allekirjoittaneet sopimuksen 15 miljoonan euron rahoituksesta uudelle eteläisen ja itäisen Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusrahastolle (EEP Africa). Ohjelman rahoitusta täydentää NDF:n oma 10 miljoonan euron lisärahoitus.

Suomen uudella rahoitussitoumuksella tuetaan puhtaan energian saatavuutta sekä kestävää ja osallistavaa vihreää kasvua 15:ssa eteläisen ja itäisen Afrikan maassa.

EEP-ohjelma käynnistyi eteläisessä ja itäisessä Afrikassa vuonna 2010 Suomen johdolla. Myöhemmin mukaan tulivat rahoittajiksi myös Itävalta ja Iso-Britannia. EEP on ollut johtava uusituvan energian saatavuuden vauhdittaja sekä kestävän ja osallistavan vihreän kasvun edistäjä eteläisessä ja itäisessä Afrikassa.

Aurinkovoima tuo sähköä Kenian maaseudulle. Kuva: Juho Paavola.

EEP-ohjelman kautta on tähän mennessä saatu yli 800 000 kotitaloutta uusiutuvan energian pariin. Tämän lisäksi ohjelma on synnyttänyt yli 6 400 uutta työpaikkaa, joista yli 3 000 naisille. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty noin 350 000 tonnin edestä.

EEP-ohjelma on tarjonnut siemenrahoitusta innovatiivisille yrityksille ja instituutioille niiden toiminnan alkuvaiheessa. Tuen turvin yritykset ovat kehittäneet liiketoiminnastaan kaupallisesti kestävää. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat parantavat ihmisten energian saantia, lisänneet energiaturvaa ja hillinneet ilmastonmuutosta.

Toimintansa aikana EEP on kanavoinut yli 57 miljoonaa euroa yli 200 uraauurtavalle hankkeelle. Ne ovat lisänneet puhtaan energian innovatiivisen teknologian käyttöä, kehittäneet energian saatavuuden liiketoimintamalleja sekä parantaneet erityisesti köyhimpien ihmisten elinoloja ja elinkeinoja.

Uusiutuvan energian edelläkävijä

”EEP on ollut suunnannäyttäjä uusiutuvien energiamuotojen edistäjänä eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Siirtyminen rahastomalliin ja NDF:n alaisuuteen avaa rahoituksessa täysin uusia mahdollisuuksia. Mielestämme EEP sopii erittäin hyvin yhteen muiden NDF:n rahoittamien uusiutuvan energian aloitteiden kanssa, ja se voi myös toimia kanavana muille rahoitusmekanismeille kuten Finnfundlle ja Suomi-IFC Ilmastorahasto-ohjelmalle”, Leena-Kaisa Mikkola sanoo.

NDF:n johdolla Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEP muuttuu nyt määräaikaisesta ohjelmasta pitkäaikaiseksi usean rahoittajan rahastoksi ja ilmaston rahoitusjärjestelmäksi. Tavoitteet ovat täysin yhdenmukaiset vuoden 2030 toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Uusi vaihe yhdistää Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEPin vahvan brändin ja sekarahoituksen sekä vihreän kasvun tuloksiin perustuvan, todistetusti tuloksellisen jakelukanavan. Samalla mukaan saadaan uusia rahoitusvälineitä ja tiiviimpää kanssakäymistä rahoitusketjun loppupään sijoittajayhteisön kanssa.

Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEP toimii avoimena, kilpailukykyisenä haasterahastona, joka tarjoaa varhaisen vaiheen avustusta ja katalyyttistä rahoitusta puhtaan energian innovatiivisiin hankkeisiin, teknologioihin ja liiketoimintamalleihin.

Ensimmäinen avoin rahoitushakukierros on suunniteltu käynnistettäväksi Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa toukokuussa järjestettävän Africa Utility Week -konferenssin yhteydessä.

EEP-ohjelma:

Puhtaan energian saatavuuden parantaminen on yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä, ja EEP-rahasto on osa Suomen raportoimaa ilmastorahoitusta. Suomen osuus EEP-rahastossa tulee jatkossakin olemaan merkittävimpiä kehitysyhteisvaroin rahoitettavia ilmastonmuutoksen vastaisia aloitteita.

Uusi rahasto tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Rahastosta tuetaan köyhyyden vähenemistä, sukupuolten tasa-arvoa, edullisen ja puhtaan energian saatavuutta, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä ilmastotekoja.

energia
ilmastonmuutokset
kestävä kehitys