Afghanistan fullt av utmaningar

Den delegation från utrikesministeriet som i slutet av mars besökte Afghanistan redogjorde om sina erfarenheter vid en presskonferens på måndagen. Avsikten emd resan var bl.a att få klarhet i hur Finlands bistånd fördelas i Afghanistan. Delegationen bestod av medlemmen av delegationen för u-landskontakt, riksdagsledamot Paula Kokkonen och som representantet för utrikesministeriet, rådgivaren i hälsofrågor Gisela Blumenthal, charge d'affaires vid Finlands ambassad i Islamabad Kaija Ilander, rådgivaren i jämlikhetsfrågor Päivi Mattila och utrikesrådet Kimmo Pulkkinen.

Delegationen hade ett mycket späckat program i Afghanistan och den träffade bl.a representanter för Afghanistans ministerium för kvinno- och hälsofrågor, FN, EU, den interima regeringen och medborgarorganisationerna.

Riksdagsledamot Kokkonen berättade att resan gick närmast till Kabul och Pakistans huvudstad Islamabad. Hon sade att situationen i Afghanistan under två år förändrats berydlig. t.ex. gatubilden var betydligt mera levande än förr. Hon ansåg de största problemen vara den skenbara freden och strävanden till upprustning. Även infrastrukturen i Afghanistan är allt mera splittrad pga kriget. Ett problem är även de sk. druvbomberna som delvis odetonerade finns kvar i terrängen efte rhändelserna 11.9.

Afghanistan är ett mycket fattigt land och majoriteten av befolkningen lever på landsbygden. Det är en utmaning för den internationella gemenskapen att skapa goda kontakteer till de lokala organisationerna på landsbygden, så att man kunde göra bistånsarbete i samarbete och så effektivt som möjligt.

Rådgivare Päivi Mattila berättade att det mest brådskande ärendet i Afghanistan ur kvinnornas synvikel var tryggehten. Så länge som kvinnor inte kan röra sig utomhus utan att vara rädda, kan man inte genomföra återuppbyggnaden på hållbar grund. Mattila sade att de lokala kvinno-organisationerna
hadestor betydelse för jämlikhets- och kvinnorättsfrågorna. En utmaning är kvinnornas utbildning, eftersom bara 3-5 procent av kvinnorna kan läsa. De afghanska kvinnorna har för avsikt att få en tillräcklig representation i det i juli sammankallade nationella rådet Loya Jirga. F.n. arbetar 46 finländska fresbevarare i den internationella ISAF-trupperna. De har inlett sitt arbete vid kvinnouniversitetet i Kabul samt med reparation av byskolor och sjukhus. Rådgivare Gisela Blumenthal berättade om den svaga hälsosektorn och den bristande koordineringen i staten. Tidiga och täta födslar och bristande hälsovård ger ökad spridning till infektionssjukdomar och psykosomatiska problem. Utrikesrådet Kimmo Pulkkinen sade att Finland redan beviljat 1,5 milj. euro till FNs utvecklingsfonf UNDP. Med denna summa stöder man den provisoriska afghanska regeringens verksamhet. Av Finlands årliga ca 10 miljoner euro stora bidrag han man i år dirigerat 4,5, milj. euro till humanitär hjälp via de internationella biståndsorganiationerna. Av detta har en miljon euro beviljats för att administrera minröjning.


.ihmisoikeudet