Afghansk–finsk handelsförening öppnar för kontakter mellan företag

Afghansk–finsk handelsförening öppnar för kontakter mellan företag

Handelsbalansen mellan Afghanistan och Finland väger tungt till Afghanistans favör på grund av pälshandeln. År 2013 uppgick importen till Finland till 13,7 miljoner euro medan exporten till Afghanistan låg på 1,6 miljoner.

Nu har en förening som ska främja handeln mellan finska och afghanska företag grundats. Afghansk–finska handelsföreningen (Afghan-Finnish Business Council) kom till lördagen den 10 maj i Mazar-i-Sharif.

I invigningen deltog ungefär 70 representanter för norra Afghanistans näringsliv, myndigheter och media. Finland representerades av vår ambassadör i Afghanistan, Ari Mäki.

Afghansk-finsk handelsförening
Finlands ambassadör i Afghanistan Ari Mäki höll ett anförande vid lanseringen av Afghansk–finska handelsföreningen, där ungefär 70 representanter för norra Afghanistans näringsliv, myndigheter och media deltog.

Tanken om att grunda en handelsförening uppstod ifjol när Ghulam Mohammad Ahmadi, en finsk affärsman med rötter i Afghanistan, förelsog det för Finlands ambassadör i Kabul.

Ambassaden hjälpte företagarna med grundandeprocessen och på våren 2014 registrerades föreningen officiellt av Afghanistans centralhandelskammare (Afghanistan Chamber of Commerce and Industries, ACCI).

Man hoppas att alla företag med anknytning till handeln mellan Finland och Afghanistan ska ansluta sig till den nya föreningen.

Pälshandeln dominerar importen till Finland

Handelsföreningens grundande medlemmar är fjorton stycken, en del är afghaner och andra finländare. De representerar olika branscher, men det är speciellt pälsföretagarna som aktivt deltar i handelsföreningens verksamhet.

Handeln med päls från karakulfår bildar för närvarande den största delen av Afghanistans export till Finland, dess värde uppgick till 12 miljoner euro år 2013.

Uppfödningen av karakulfår är en mycket viktig näring i norra Afghanistan, och största delen av pälsproduktionen förs till Finland för att auktioneras ut i världen därifrån vid auktioner som finska Sagafurs ordnar. Där säljs skinnen bl.a. till Ryssland, Fjärran Östern och de europeiska modehusen.

Av finländska företagsegendomar i Afghanistan är det TeliaSonera som har det största innehavet, det vill säga 12,25 procent av landets största teleoperatör Roshan.

Handelsbalansen mellan Afghanistan och Finland väger tungt till Afghanistans favör på grund av pälshandeln. År 2013 uppgick importen till Finland till 13,7 miljoner euro medan exporten till Afghanistan låg på 1,6 miljoner.

Första handelsföreningen i norr

Invigningen av handelsföreningen var en lyckad tillställning. Närvarande var förutom businessamfundet även myndigheter och kvinnliga företagare.

Den afghanska regeringen representerades av provinsen Balkhs vice guvernör Zahir Wahdat. I afghanernas tal hörde man hur belåtna de var över den nya föreningen. Det är den första handelsföreningen i landets norra del, de övriga motsvarigheterna verkar i Kabul.

Typiskt för företagen i Mazar-i-Sharif är att de verkar inom vitt skilda branscher. Många av regionens viktiga företag är dessutom verksamma inom flera branscher.

Pälshandel i Mazar-i-Sharifs basar
Pälshandel i Mazar-i-Sharifs basar. Skinn köps av producenter och mellanhänder.

Man hoppas att handelsföreningen ska förbättra kontakterna mellan afghanska och finska företag. Vice guvernören tog upp regionens ekonomiska utveckling på senare år, och de förbättrade trafikförbindelserna efter att Turkish Airlines öppnat en direkt flygrutt från Istanbul till Mazar-i-Sharif.

Tidigare samma dag hade ambassadör Mäki träffat Balkhs inflytelserika guvernör Mohammad Noor Atta, som uttryckte sitt fulla stöd för handelsföreningen och de kommersiella relationernas utveckling mellan våra länder.

I sitt tal tog ambassadör Mäki upp handelsföreningens betydelse för att handelsrelationerna mellan våra länder ska utvecklas, och den kommersiella sektorns tillväxts betydelse för Afghanistans socioekonomiska utveckling.

Dessutom poängterade han vikten av kvinnliga företagare och att de får en större roll inom Afghanistans ekonomi och arbetsmarknad.

Ambassaden kommer att fortsätta sitt lyckligen påbörjade samarbete med handelsföreningen och man kommer att planera gemensamma evenemang.

På väg mot handelsrelationer

Grundandet av handelsföreningen är ett steg i rätt riktning som gynnar alla parter. Inom ramarna för föreningen har företag utmärkta möjligheter att med beskickningen diskutera faktorer som försvårar eller sinkar handeln, till exempel visumpolitik.

På motsvarande sätt har ambassaden nu goda möjligheter att knyta kontakter med viktiga affärsmän i norra Afghanistan, och andra personer som har anknytning till handeln med Finland, för att utveckla ländernas handelsrelationer ytterligare.

Handelsföreningen kommer att ingå i Team Finland i Afghanistan, och kommer snart att registreras i Finlands centralhandelskammares nätverk FinnCham, så att fler finska företag blir medvetna om den och eventuellt intresserade av Afghanistans marknad.

De första stegen i handelsföreningens verksamhet har nu tagits och ambassaden stödjer dess framtid.

Petri Lehtonen

Skribenten verkar som specialsakkunnig inom utvecklingssamarbete och som Team Finlandkoordinator vid Finlands ambassad i Kabul.

Tässä palvelussa myös