Finansieringshandbok för Asien har utkommit

I samband med finansieringsseminariet för Asien som anordnades den 24 mars vid Finpro utgavs den engelskspråkiga handboken Financing Business Opportunities in Asia, som ingår i en serie finansieringshandböcker som utarbetats av utrikesministeriet och Finpro. Tidigare har motsvarande handböcker utgivits för Afrika samt Latinamerika och Karibien.

Handboken redogör för företags möjligheter att få finansiering för sin affärsverksamhet och möjligheter till affärsverksamhet som erbjuds genom anbudsinfordringar. Geografiskt täcker handboken Afghanistan, Indonesien, Indien, Kina, Malaysia, Nepal, Pakistan, Thailand, Vietnam samt övriga länder med övergångsekonomi och utvecklingsländer i Asien och Oceanien. Handboken innehåller internationella, nordiska och finländska finansiärers verksamhet och finansieringsmöjligheter i dessa länder.

Ordförandeklubban vid seminariet, som lockat ett stort antal åhörare, svingades av chefen för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien, Päivi Luostarinen. I sitt inledande anförande betonade Luostarinen den snabba ekonomiska tillväxten i regionen under den senaste tiden och den ökande projektpotential som länderna i området även erbjuder finländska företag. Vidare tog Luostarinen upp det faktum att Finlands utvecklingssamarbete i regionen relativt raskt håller på att övergå från traditionellt gåvobistånd till normal handel eller räntestödsfinansierade projekt.

Utvecklingsfinansieringen erbjuder en beaktansvärd möjlighet för finska företags produkter och tjänster att få tillträde till marknaden i Asien, som utvecklas mycket snabbt. Den globala utvecklingsfinansieringsmarknaden uppgår på årsbasis till ca 100 miljarder euro. På detta sätt kan man finansiera konsult- och engineeringtjänster, leveranser av utrustning samt olika ackord- och turnkey-leveranser. Finansieringslösningarna lämpar sig för företagens egna projekt såväl för projektexport och investeringar som för internationalisering genom företagsköp. Nyttan av de olika utvecklingsfinansieringslösningarna för företagen ligger i att de politiska riskerna begränsas, finansieringsobjekt där kommersiell finansiering inte finns att tillgå kan finansieras, maturiteterna är långa samt att finansinstitutens har en lång erfarenhet och kunnande på området.

Finansieringshandboken för Asien kan beställas kostnadsfritt från ministeriets avdelning för Amerika och Asien, tfn 09-1605 6368, och den kommer i ett senare skede att finnas tillgänglig i elektronisk form på utrikesministeriets och Finpros webbsidor.

Närmare uppgifter om finansieringshandboken ger ambassadrådet Antti Rytövuori, tfn 09-1605 5594.