"Låt oss ta i tu med arbetet för en hållbar utveckling"

"Låt oss ta i tu med arbetet för en hållbar utveckling", uppmanade republikens president Tarja Halonen på ett seminarium för hållbar utveckling på onsdagen i Ständerhuset i Helsingfors. Seminariet arrangerades ett år efter toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg. Arrangörer var Finlands WWF, utrikesministeriet och Finlands kommission för hållbar utveckling.

"I Johannesburg gjorde vi ett beslut att ändra på vårt sätt att producera och konsumera. Om vi inte är redo att anpassa vår produktion och konsumtion till de gränser som naturresurserna sätter, kan vi inte seriöst tala om att avskaffa fattigdomen. Även de fattiga världen bör ges en chans till ett hyggligt liv, sade president Halonen.

"Det är möjligt att ändra produktion och konsumtion. Det har vi goda erfarenheter av i Finland. Utsläppen i luften och vattnen har minskat. Därtill har klimagaserna stabiliserat sig på nära nog nivån för 1990, samtidigt som produktionen har ökat".

President Halonen föreslog att Europeiska unionen skulle göra den hållbara utvecklingen till en ledande princip i förhållandet till tredje länder. Utvidgningen av unionen gör det möjligt att tillämpa principen särskilt i Östersjöområdet. Alla kuststater bär ansvar för det dåliga läge som Östersjön befinner sig i, sade presidenten.

Nokias generaldirektör Jorma Ollila poängterade i sin inledning den viktiga roll som kommunikationerna har inom den hållbara utvecklingen för att skapa grund för ekonomiska tillväxt. För närvarande finns det över 1,2 miljarder mobiltelefonanvändare i världen. Det finns också flera mobiltelefoner än apparater i fasta nät. Detta gagnar inte enbart de utvecklade länderna, utan den nya trådlösa teknologin möjliggör förbättring av livskvalitet och välfärd över allt.


Naturligtvis finns det faror som kriminalitet, säkerhetsproblem och regional ojämlikhet, men genom att bedriva en ansvarsfull verksamhet kan företag skapa hållbar utveckling samtidigt som de lägger en fast grund för ekonomisk tillväxt, sade generaldirektör Ollila och citerade Mahatma Gandhi: "Vi måste vara den förändring som vi längta efter".

Republikens president konstaterade att Finland verksamhet i Johannesburg grundade sig på ett brett deltagande, dvs. ett samarbete mellan statsmakt, näringsliv och medborgarorganisationer. De motsvarande var fallet även på seminariet i Ständerhuset, där förutom president Halonen och generaldirektör Ollila även VVD Martin Granholm
från UPM Kymmene, generalsekreteraren för Finland konsumentförbund Sinikka Turunen och generalsekreteraren för WFF i Finland Timo Tanninen höll anföranden. Slutdiskussionen leddes av ambassadör Taisto Huimasalo från utrikesministeriet.

Seminariet i Ständerhuset

kestävä kehitys