”Fredsförhandlingar koncentrerar sig för mycket på eliten”

”Fredsförhandlingar koncentrerar sig för mycket på eliten”

I fredsprocesserna och konfliktförebyggandet i Afrika glöms ofta folket och dess behov bort, konstaterade internationella sakkunniga vid ett seminarium som utrikesministeriet ordnade.

Det här är den typiska gången för en fredsprocess i Afrika: det internationella samfundet anländer, finansierar fredsförhandlingar, bjuder endast in representanter för eliten, och förkunnar att fred har uppnåtts.

Enligt FNs utvecklingsprogram UNDP:s  sakkunniga Sheelagh Stewart är det någonting som fattas – närmare bestämt statsuppbyggnaden och folkets förtroende.

”Om man inte finansierar sådant som utbildning och infrastruktur när fred har uppnåtts stannar processen upp, eftersom staten inte förmår behärska folkets förväntningar”, sade Stewart vid ett seminarium i Helsingfors i tisdags.

Sheelagh Stewart. Foto: Juha Peurala
Förtroende är nyckeln till statsbyggande, betonade Sheelagh Stewart. Foto: Juha Peurala

Istället för att biståndsgivarna skulle hjälpa länder som återhämtar sig från konflikter med att behärska förväntningarna avbryts finansieringen ofta när fred har uppnåtts, eller så koncentreras den till byråkrati och effektivitet. Det ersätter inte satsningar på folkets förtroende, påpekade Stewart.

”Det internationella samfundet finansierar många fredsprocesser. Det viktigaste är att alla involveras i processerna.”

Fattade beslut måste förverkligas

Vid det internationella seminariet som utrikesministeriet arrangerade utbyttes åsikter om och erfarenheter av freds- och statsbyggnadsprocesser i Afrika.

Enligt Afrikanska enhetsorganisationen OAU:s före detta generalsekreterare Salim A. Salim kunde Afrikas stater också själva utföra mer fredsbyggande åtgärder – annars förlorar människorna hoppet om att deras problem ska lösas.

”När freden är uppnådd grundar man en nation eller åtminstone en interimsregering. Men vi måste begrunda om vi har förmågan och resurserna att lösa problemen. Alla vill ha fred, men vem ska upprätthålla den? Det är inte bristen på beslut som är ett problem utan oviljan att förverkliga besluten”, konstaterade han.

Pekka Haavisto, Salim A. Salim, Vasu Gounden. Foto: Juha Peurala
Utvecklingsminister Pekka Haavisto besökte Sydsudan förra veckan. Han ansåg att de framsteg som hade skett i landet nu håller på att avta. Haavisto tillsammans med Salim A. Salim (i mitten) och Vasu Gounden. Foto: Juha Peurala

Sydsudan långt ifrån fred

Fredsbyggande åtgärder i Afrika är aktuella bland annat på grund av de tillspetsade konflikterna i Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Enligt utvecklingsminister Pekka Haavisto som besökte Sydsudan förra veckan befinner sig landet långt ifrån en normal vardagstillvaro.

”Det var plågsamt att se hur resultaten av den fredsprocess som det internationella samfundet länge har stött håller på att försvagas. Parterna konstaterade att man alltid har slutit fred efter konflikter och så har livet gått vidare. De blev överraskade när jag ställde frågor om de tusentals offren och strafflösheten”, berättade Haavisto.

Haavisto är en av två ordförande för IDPS, det internationella forumet som främjar bräckliga staters utveckling. Enligt honom är det viktigaste i fredsbyggarsammanhang att man betonar utvecklingsländernas eget ledarskap och att ansvaret borde ligga hos dessa, samt att alla parter bör involveras.

Anisia Achieng, Deborah Ajak Garang, Suzan Wasuk. Foto: Juha Peurala
Enligt de sydsudanesiska kvinnliga folkvalda Anisia Achiengi (till vänster) och Deborah Ajak Garangi och Suzan Wasuki spelar kvinnorna viktiga roller när det gäller att få bukt med landets konflikter. Foto: Juha Peurala

De kvinnliga folkvalda sydsudaneserna som deltog i seminariet är övertygade om att kvinnorna spelar viktiga roller när det gäller att lösa konflikterna i landet.

”Kvinnor pratar hela tiden för fred och vårdar de skadade. Det är också kvinnorna som är mest oroliga för familjerna, samhällsidentiteten och samhällsbyggandet. Därför utgör de en speciell kraft”, sade Anisia Achieng, som också är medlem i Östafrikanska utvecklingsorganisationen IGAD.

Hon anser att det internationella samfundet har goda möjligheter att stödja freden, men man behöver också hållbarhet, inte bara byggande.

”Mycket pengar har använts, men vad vi behöver är hållbar fred och rättvisa.”

Teija Laakso/maailma.net